Projekt „Drugie życie opowieści” został zrealizowany w 2016 roku przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przy współpracy w Polskim Towarzystwem Historii Mówionej.

W ramach projektu wybrane zbiory Historii Mówionej zostały opracowane i udostępnione w formie opowieści, tworząc cyfrowe narracje dotyczące pięciu tematów związanych ze współczesną historią Polski: niezależnego ruchu wydawniczego, Lubelskiego Lipca 1980 i ruchu Solidarności, stanu wojennego wprowadzonego w 1981 roku, oraz wydarzeń, które miały miejsce w czerwcu 1989 roku.

Projekt „Drugie życie opowieści” został zrealizowany w 2016 roku przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przy współpracy w Polskim Towarzystwem Historii Mówionej.

W ramach projektu wybrane zbiory Historii Mówionej zostały opracowane i udostępnione w formie opowieści, tworząc cyfrowe narracje dotyczące pięciu tematów związanych ze współczesną historią Polski: niezależnego ruchu wydawniczego, Lubelskiego Lipca 1980 i ruchu Solidarności, stanu wojennego wprowadzonego w 1981 roku, oraz wydarzeń, które miały miejsce w czerwcu 1989 roku.

Teatr NN