Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

IDEA

Opowieści są ważnym narzędziem budowania relacji między ludźmi. Chcąc nadać bezładnemu żywiołowi życia jakąś formę i głębszy sens powinniśmy opowiadać. Dopiero opowieść tworzy naszą niepowtarzalną tożsamość i indywidualność. Dlatego umiejętność opowiadania jest tak ważna. Stąd pomysł stworzenia przy Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” Festiwalu Małych Opowieści. Festiwal stanowi rodzaj święta opowieści w Lublinie i w całej Polsce. Poprzedza go realizowana przez kilka miesięcy Akademia Opowieści. W jej ramach uczymy uczestników praktycznego tworzenia i opowiadania historii. Chodzi tu zarówno o opowiadanie (tworzenie narracji) z użyciem tradycyjnych technik, jak też z wykorzystaniem nowych technologii.

Opowiadanie historii towarzyszy nam przez całe życie. Opowieści i rozmowy przy ognisku stworzyły nasza kulturę. Wybitny współczesny pisarz Salman Rushdi nazwał wręcz człowieka „zwierzęciem opowiadającym”. Stąd idea stworzenia Festiwalu, który stałby się Agorą dla miłośników opowieści. Miejscem dyskusji i rozmów o różnych formach opowiadania, od najbardziej tradycyjnych do tych współczesnych, używających nowych technologii.

Festiwal „Małych Opowieści” ma pokazać jak bardzo ważne jest w naszym życiu prywatnym i społecznym opowiadanie historii. W sposób szczególny interesować nas będą Małe Historie zanurzone w codzienności i dziejące się w świecie naszych małych spraw. Każda edycja Festiwalu będzie też podsumowaniem tematycznego konkursu na krótką opowieść. W roku 2017 tematem tego konkursu jest „Najważniejszy człowiek w moim życiu”. Dzięki przesłanym opowieściom spróbujmy znaleźć odpowiedź na ważne pytania: Jaki obraz naszego kraju pojawia się w tych opowieściach? Jacy jesteśmy w lustrze tych opowieści?

Na najbardziej elementarnym poziomie misją Festiwalu i Konkursu jest poszukiwanie i popularyzowanie historii, które przywracają wiarę w człowieka i pokazują jak ważną rolę w świecie pełni dobro. To właśnie takie historie powinny być fundamentem w tworzeniu więzi społecznych i punktem odniesienia przy podejmowanych przez nas indywidualnych wyborach życiowych.
Stąd też idea, aby co roku wybrać 36 opowieści, które będą nam towarzyszyć przez cały rok. Jest to nawiązanie do legendy o 36 sprawiedliwych dzięki którym świat wciąż istnieje.

Wydarzenia

Projekty