Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt „Lublin 2017. Jeden dzień” ma na celu zdokumentowanie w 2017 roku jednego dnia z życia Lublina. Proponujemy żeby to był 19 maja (piątek). Powstanie w ten sposób obraz miasta uchwycony w różnych płaszczyznach i obszarach jego życia. Będą to materiały dokumentujące m. in. życie ulic, dzielnic, prywatnych mieszkań, miejsc pracy, świątyń, szkół i wyższych uczelni. Będziemy chcieli także dotrzeć do wszystkich środowisk, z którymi realizujemy program „Inny Lublin”. Będą to też krótkie rozmowy z mieszkańcami miasta. Zdokumentujemy ukazujące się wtedy codzienne gazety oraz audycje radiowe i TV. Będą nagrywane dźwięki miasta w tym dniu: szum wiatru i wody w rzece, ulica, targ, dworzec itp.
W kilkunastu wybranych miejscach będzie można nagrać swoje przesłanie dla przyszłych pokoleń razem z opowieścią o swoim życiu. Zaczniemy dokładnie o godz. 00:00 19 maja, a skończymy o 23:59 tego samego dnia.
Z uzyskanego materiału powstanie rodzaj webdocu (multimedialnej opowieści internetowej). Będzie to też rodzaj kapsuły czasu” – listu do przyszłych pokoleń. W tym dniu odbędzie się Misterium Przekazania Pamięci – Sztafeta Pamięci (Historia Mówiona).