Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN
Idea

Idea

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" od 2012 roku organizuje w Lublinie Międzynarodowy Festiwal "Spotkania z opowiadaczami świata". Festiwal pomyślany jest jako cykl corocznych prezentacji żywej tradycji opowiadaczy z różnych stron Europy i Świata. 

Czytaj więcej

Opowiadacze

Opowiadacze

Nazwa ‘storyteller’ wzięła się z języka angielskiego od ‘story’ (opowieść, historia) oraz czasownika ’tell’ (opowiadać, mówić). Można ich różnie nazywać: bajarze, opowiadacze, gawędziarze, bardowie. Jedno jest pewne, że związani są z opowiadaniem historii, dykteryjek, opowiadań, baśni i bajek. Niewątpliwie na długi czas zanikła tzw. sztuka opowiadania historii rodzinnych i indywidualnych, magicznych i tych prawdziwych. 

Czytaj więcej

Sztuka Opowiadania

Sztuka Opowiadania

Sztuka opowiadania jest czymś innym dla każdego człowieka z innej kultury i kontekstu. Pewnie jest tyle definicji, ilu gawędziarzy, a może nawet ilu słuchaczy. Gawędziarstwo jest bardzo osobistym doświadczeniem zarówno dla gawędziarza, jak i dla słuchacza. Ale być może uda nam się zaproponować ogólną definicję, która mogłaby dać przynajmniej wyobrażenie, czym ono jest.

Czytaj więcej