Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zespół Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

DYREKTOR (teatrnn@tnn.lublin.pl)
Tomasz Pietrasiewicz

ZASTĘPCA DYREKTORA (teatrnn@tnn.lublin.pl)
Witold Dąbrowski

 

BRAMA. PRACOWNIA EDUKACJI I ANIMACJI (edukacja@tnn.lublin.pl)
Izabela Czumak
Bartosz Gajdzik
Teresa Klimowicz
Dominika Majuk
Małgorzata Miłkowska
Piotr Nazaruk
Monika Tarajko

Marcin Skrzypek - koordynator Forum Kultury Przestrzeni i programu staży, praktyk i wolontariatu

PRACOWNIA IKONOGRAFII (ikonografia@tnn.lublin.pl)
Marcin Fedorowicz
Łukasz Downar

PRACOWNIA HISTORII MÓWIONEJ (historiamowiona@tnn.lublin.pl)
Tomasz Czajkowski
Piotr Lasota
Joanna Majdanik
Piotr Sztajdel
Wioletta Wejman

LABORATORIUM NOWE NARRACJE
Jacek Jeremicz
Łukasz Kowalski
Emil Majuk
Tadeusz Przystojecki
Monika Śliwińska
Magdalena Wróblewska
Joanna Zętar

PRACOWNIA WIDEO
Karolina Kryczka-Kowalska
Agnieszka Ląkocy-Sulej

 
DOM SŁÓW (domslow@tnn.lublin.pl)
Monika Czapka
Michał Kaczkowski
Magdalena Krasuska
Alicja Magiera
Maciej Pałka
Małgorzata Rybicka
Robert Sawa
Maciej Tuora
Sylwia Woźniak

Agnieszka Wiśniewska - Wydawnictwo (agnieszka@tnn.lublin.pl)

 

LUBELSKA TRASA PODZIEMNA (podziemia@tnn.lublin.pl)
Maria Kowalczyk
Urszula Gulbińska-Konopa
Monika Krzykała
Marcin Waciński

PUBLIC RELATIONS (grzegorz.jedrek@tnn.lublin.pl)
Grzegorz Jędrek

ARCHIWUM ZAKŁADOWE
Ziemowit Karłowicz    

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY (teatrnn@tnn.lublin.pl)
Joanna Bałaban
Anna Chaber                
Adriana Woźniak-Goluch
Henryk Świerszcz

KSIĘGOWOŚĆ (teatrnn@tnn.lublin.pl)
Elżbieta Zasempa
Marianna Woźniak

URLOP
Katarzyna Celewicz
Alina Januszczyk
Aneta Waloszczyk

WSPÓŁPRACA
Kamil Brewiński
Agnieszka Góra
Julia Kociubińska
Robert Korulczyk
Monika Metlerska-Colerick