Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zespół Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

DYREKTOR (teatrnn@tnn.lublin.pl)
Tomasz Pietrasiewicz

ZASTĘPCA DYREKTORA (teatrnn@tnn.lublin.pl)
Witold Dąbrowski

 

BRAMA. PRACOWNIA EDUKACJI I ANIMACJI (edukacja@tnn.lublin.pl)
Izabela Czumak
Bartosz Gajdzik
Teresa Klimowicz
Dominika Majuk
Małgorzata Miłkowska
Agnieszka Zachariewicz

Marcin Skrzypek - koordynator Forum Kultury Przestrzeni i programu staży, praktyk i wolontariatu

PRACOWNIA IKONOGRAFII (ikonografia@tnn.lublin.pl)
Marcin Fedorowicz
Łukasz Downar

PRACOWNIA HISTORII MÓWIONEJ (historiamowiona@tnn.lublin.pl)
Tomasz Czajkowski
Piotr Lasota
Joanna Majdanik
Piotr Sztajdel
Wioletta Wejman

LABORATORIUM NOWE NARRACJE
Jacek Jeremicz
Robert Korulczyk
Łukasz Kowalski
Karolina Kryczka
Emil Majuk
Tadeusz Przystojecki
Magdalena Wróblewska
Barbara Zarosińska
Joanna Zętar

 

DOM SŁÓW (domslow@tnn.lublin.pl)
Alina Bąk
Monika Czapka
Michał Kaczkowski
Łukasz Kijek
Magdalena Krasuska
Alicja Magiera
Maciej Pałka
Małgorzata Rybicka
Robert Sawa
Katarzyna Sobczyk
Maciej Tuora
Sylwia Woźniak

Agnieszka Wiśniewska - Wydawnictwo (agnieszka@tnn.lublin.pl)

 

LUBELSKA TRASA PODZIEMNA (podziemia@tnn.lublin.pl)
Maria Kowalczyk
Urszula Gulbińska-Konopa
Monika Krzykała
Anna Dubis
Marcin Waciński
Aneta Waloszczyk - urlop

 

PUBLIC RELATIONS (grzegorz.jedrek@tnn.lublin.pl)
Grzegorz Jędrek

ARCHIWUM ZAKŁADOWE
Ziemowit Karłowicz    

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY (teatrnn@tnn.lublin.pl)
Joanna Bałaban
Anna Chaber                
Adriana Woźniak-Goluch
Henryk Świerszcz

KSIĘGOWOŚĆ (teatrnn@tnn.lublin.pl)
Marianna Woźniak

WSPÓŁPRACA
Kamil Brewiński
Paulina Kowalczyk
Monika Metlerska-Colerick
Piotr Nazaruk
Kamil Pręciuk
Monika Śliwińska
Krzysztof Wojteczko
Elżbieta Zasempa