Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zespół Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

DYREKTOR (teatrnn@tnn.lublin.pl)
Tomasz Pietrasiewicz

ZASTĘPCA DYREKTORA (teatrnn@tnn.lublin.pl)
Witold Dąbrowski

BRAMA. PRACOWNIA EDUKACJI I ANIMACJI (edukacja@tnn.lublin.pl)
Izabela Czumak
Bartosz Gajdzik
Teresa Klimowicz
Dominika Majuk
Piotr Nazaruk
Marcin Stasiak
Monika Tarajko

Marcin Skrzypek - koordynator Forum Kultury Przestrzeni i programu staży, praktyk i wolontariatu

PRACOWNIA IKONOGRAFII (ikonografia@tnn.lublin.pl)
Marcin Fedorowicz
Łukasz Downar
Patryk Pawłowski

PRACOWNIA HISTORII MÓWIONEJ (historiamowiona@tnn.lublin.pl)
Tomasz Czajkowski
Piotr Lasota
Joanna Majdanik
Piotr Sztajdel
Wioletta Wejman

 

LABORATORIUM NOWE NARRACJE (teatrnn@tnn.lublin.pl)
Jacek Jeremicz
Łukasz Kowalski
Emil Majuk
Tadeusz Przystojecki
Monika Śliwińska
Magdalena Wróblewska
Joanna Zętar

PRACOWNIA WIDEO
Karolina Kryczka-Kowalska

 
DOM SŁÓW (domslow@tnn.lublin.pl)
Monika Czapka
Alina Januszczyk
Michał Kaczkowski
Magdalena Krasuska
Alicja Magiera
Maciej Pałka
Małgorzata Rybicka
Robert Sawa
Maciej Tuora
Sylwia Woźniak

Agnieszka Wiśniewska - Wydawnictwo (agnieszka@tnn.lublin.pl)

 

LUBELSKA TRASA PODZIEMNA (podziemia@tnn.lublin.pl)
Urszula Gulbińska-Konopa
Andrzej Janociński
Maria Kowalczyk
Izabela Kowalska
Monika Krzykała
Patrycja Serafin
Marcin Waciński

PUBLIC RELATIONS (kinga.ludwik@tnn.lublin.pl)
Kinga Ludwik

 

ARCHIWUM ZAKŁADOWE
Ziemowit Karłowicz

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY (teatrnn@tnn.lublin.pl)
Joanna Bałaban
Anna Chaber                
Adriana Woźniak-Goluch
Henryk Świerszcz

 

KSIĘGOWOŚĆ (teatrnn@tnn.lublin.pl)
Elżbieta Zasempa
Marianna Woźniak

 

URLOP
Katarzyna Celewicz
Małgorzata Miłkowska
Nina Mleczkowska
Agnieszka Ląkocy-Sulej
Aneta Waloszczyk

 

WSPÓŁPRACA
Agnieszka Góra
Szymon Kasprowicz
Robert Korulczyk
Monika Metlerska-Colerick

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Marcin Hus (iodo@tnn.lublin.pl)