Jak dzisiaj uprawiać humanistykę? W jaki sposób używać jej narzędzi w odniesieniu do ludzkiej rzeczywistości, w której uczestniczymy za sprawą doświadczenia i dzięki pamięci? Jak w obrębie humanistyki brać odpowiedzialność za świat – za jego wczoraj, dziś i jutro?

O kondycji i horyzontach współczesnej humanistyki oraz o jej powinnościach i najpilniejszych potrzebach rozmawiali uczestnicy seminarium Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania, które w dniach 25–26 kwietnia 2014 r. odbyło się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

Jak dzisiaj uprawiać humanistykę? W jaki sposób używać jej narzędzi w odniesieniu do ludzkiej rzeczywistości, w której uczestniczymy za sprawą doświadczenia i dzięki pamięci? Jak w obrębie humanistyki brać odpowiedzialność za świat – za jego wczoraj, dziś i jutro?

O kondycji i horyzontach współczesnej humanistyki oraz o jej powinnościach i najpilniejszych potrzebach rozmawiali uczestnicy seminarium Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania, które w dniach 25–26 kwietnia 2014 r. odbyło się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

Teatr NN

Wykładowcy

Dariusz Czaja
– antropolog współczesności, kierownik Zakładu Teorii i Antropologii Kultury w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Wybitny eseista (teksty o wysokiej temperaturze, dramatyczne, osobiste. Ale zarazem dzieło filozofa – pisze Ireneusz Kania). Nominowany do Nagrody Literackiej Nike, otrzymał nagrodę Fundacji TVP Kultura oraz Warszawską Premierę Literacką. Redaktor serii wydawniczej „Tropiki”. Recenzent muzyczny, dyplomowany flecista, członek redakcji „Kontekstów”.

 

Ryszard Koziołek
– literaturoznawca, dyrektor Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ, pracownik Zakładu Historii Literatury Poromantycznej i prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się historią i teorią powieści nowoczesnej, eseista, otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia. Jest jurorem Nagrody Literackiej Nike, członkiem komitetu redakcyjnego „Świata i Słowa” oraz „Śląskich Studiów Polonistycznych”. Na Facebooku istnieje nieoficjalna strona miłośników jego działalności.

 

Ryszard Nycz
– wybitny teoretyk i historyk literatury, zwłaszcza współczesnej. Publikacjami (ponad 160) i licznymi wykładami wskazuje drogi myślenia (jeśli chodzi o źródła światła, to Ryszard Nycz jest latarnią morską – twierdzi Paweł Próchniak). Przewodniczący Ogólnopolskiej Konferencji Kierowników Filologicznych Studiów Doktoranckich, kieruje Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ, jest pracownikiem IBL PAN, członkiem PAU, redaktorem naczelnym „Tekstów Drugich”, przewodniczącym komitetów redakcyjnych serii „Horyzonty Nowoczesności” oraz „Nowa Humanistyka”.

 

Jan Pomorski
– historyk, zajmuje się przede wszystkim historiografią i metodologią historii. Kierownik Zakładu Metodologii Historii UMSC, przewodniczący Komisji Metodologii Historii i Dziejów Historiografii przy Komitecie Nauk Historycznych PAN oraz kolegium redakcyjnego serii „Realizm – Racjonalność – Relatywizm”; członek kolegium redakcyjnego czasopism „Historyka. Studia Metodologiczne” i „Res Historica”, a także jednego z pierwszych polskich e-czasopism „Kultura i Historia”. Działa w Polskim Towarzystwie Historycznym i Polskim Towarzystwie Filologicznym. Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Piotr Śliwiński
– wybitny krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej. Kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej UAM, redaktor miesięcznika „Polonistyka”, eseista. Otrzymał nagrodę im. Kazimierza Wyki. Przewodniczył jury Nagrody Literackiej Gdynia, juror Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Jest twórcą i kuratorem festiwalu Poznań Poetów. Marian Stala pisze o jego książkach: to książki wybitne, podnoszące poziom mówienia o najnowszej poezji i krytyce na poziom rzadko spotykany.

 

Noty sporządziła: Monika Woźniak