Kalendarium Lublina i Lubelszczyzny

Kalendarium Lublina i Lubelszczyzny jest nowoczesnym narzędziem służącym do odpowiedzi na tradycyjne historyczne pytania ponieważ szczegółowo opisuje wydarzenia, jakie miały miejsce w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Kalendarium dzięki zastosowanym rozwiązaniom, pozwala dotrzeć do wielu informacji historycznych uzupełnionych o materiały źródłowe w postaci dokumentów, zdjęć, wspomnień. Historia Lublina i Lubelszczyzny została podzielona na 11 okresów (od VI wieku do czasów współczesnych), każdy z nich stanowi osobne kalendarium.

 
Jako pierwsze Ośrodek udostępnia Kalendarium wydarzeń związanych z Zagładą Żydów w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Materiały pozyskane w wyniku kwerend m. in. w Archiwum Państwowym w Lublinie i Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie były zbierane i porządkowane w 2012 roku, w którym obchodzimy 70. rocznicę rozpoczęcia Akcji Reinhardt. 
 
Kalendarium Zagłady Żydów w Lublinie i na Lubelszczyźnie z dokładnością opisuje przebieg wydarzeń rozgrywających się w okresie II wojny światowej. Kalendarium składa się z 1456 wydarzeń, które miały miejsce w okresie od września 1939 roku do lipca 1944 roku i są związane z eksterminacją ludności żydowskiej zamieszkującej Lublin i Lubelszczyznę. Wydarzenia zostały uporządkowane w 4 kalendariach tematycznych: Życie i Zagłada Żydów w Lublinie, Zagłada Żydów na Lubelszczyźnie, polityka władz Generalnego Gubernatorstwa wobec ludności żydowskiej i polityka władz III Rzeszy wobec ludności żydowskiej.
 
Każde z wydarzeń umieszczonych w kalendarium składa się ze szczegółowego opisu jego przebiegu. Opis uzupełniony jest spisem miejsc związanych z danym wydarzeniem oraz wykazem jego uczestników, a także wykazem źródeł, na który składają się materiały archiwalne oraz opracowania. Każde z wydarzeń Kalendarium jest powiązane z bazami danych Ośrodka jakimi są Leksykon.Lublin i Biblioteka Multimedialna, z których pobierane są historie mówione i materiały ikonograficzne oraz mini-wykłady specjalistów zajmujących się tematyką Zagłady.
 
Kaledarium jest dostępne pod adresem: www.wydarzenia.teatrnn.pl
 
Pełne Kalendarium Lublina i Lubelszczyzny jest obecnie w fazie budowy i testów. Sukcesywnie będziemy dodawać opisy wydarzeń z innych okresów historycznych.
 
Kalendarium przygotował zespół w składzie: Jakub Chmielewski, Łukasz Kijek,Tadeusz Przystojecki, Anna Rola, współpraca: Łukasz Kowalski, Karolina Kryczka, Kamil Pręciuk. Koncepcja całości: Tomasz Pietrasiewicz.
 
 
 
JAK KORZYSTAĆ Z KALENDARIUM?
Historia Lublina i Lubelszczyzny została podzielona na 11 okresów historycznych. Rozwijając nazwy poszczególnych okresów otrzymujemy nazwy kalendariów tematycznych: okres przedlokacyjny, okres polokacyjny, okres późnogotycki, I Rzeczpospolita, okres zaborów, okres przed odzyskaniem niepodległości, II Rzeczpospolita, II wojna światowa, stalinizm, PRL i III  Rzeczpospolita. 
 
Kalendaria tematyczne składają się z wydarzeń. Klikając na nazwę wydarzenia przechodzimy do strony wydarzenia. Opis pojedynczego wydarzenia składa się z następujących komponentów: przebieg wydarzenia, słowa kluczowe, bibliografia oraz z zakładek: Leksykon. Lublin, Historia mówiona, Ikonografia i Materiały wideo.
 
Przebieg wydarzenia opisywany jest według schematu, na który składają się: data, opis wydarzenia, miejsca, uczestnicy i świadkowie.
 
W polu opis wydarzenia obok odpowiedzi na pytanie, co się działo, zamieszczone są również linki do wydarzeń powiązanych z opisywanym wydarzeniem. W ten sposób prezentowane są zależności przyczynowo-skutkowe między wydarzeniami. Świadkiem historii jest osoba, która widziała dane wydarzenie lub jego skutki i o tym opowiedziała lub je opisała. Klikając na nazwę konkretnego miejsca otrzymamy informacje na temat wydarzeń, które działy się w danym miejscu. Analogicznie możemy sprawdzić uczestnikiem lub świadkiem jakich wydarzeń była dana osoba. W ten sposób powstaje sieć powiązań między miejscami, osobami i wydarzeniami.
 
Pod każdym wydarzeniem została zamieszczona bibliografia, która zawiera uporządkowany spis źródeł informacji o wydarzeniu. Bibliografia została podzielona na Źródła, Opracowania i inne materiały.
 
Spośród zakładek umieszczonych pod każdym wydarzeniem na szczególną uwagę zasługują zakładki Leksykon. Lublin oraz Materiały wideo. W zakładce Leksykon Lublin znajdują się artykuły na temat omawianego wydarzenia historycznego. W zakładce Materiały wideo umieszczone są między innymi mini wykłady o danym wydarzeniu lub na temat kontekstu historycznego, w którym dane wydarzenie zostało osadzone. Na uwagę zasługuje fakt, że mini wykłady zostały przygotowane przez autorów, którzy są specjalistami w określonej historycznej problematyce
 
 
Wyszukiwarki
Kalendarium zostało wyposażone w wyszukiwarki. Wpisując dowolną frazę w pole wyszukiwania otrzymamy spis wydarzeń, w których dane słowo występuje. 
Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na precyzyjne przeszukiwanie kalendarium pod kątem wydarzeń spełniających wszystkie wpisane kryteria.
 
Na stronie głównej kalendarium znajdują się zakładki: Porównaj ze sobą kalendaria tematyczne oraz Historia Lublina i Lubelszczyzny – Historia Mówiona. Porówanie ze sobą kalendariów tematycznych pozwala stworzyć kalendarium synchroniczne. Natomiast strona Historia Lublina i Lubelszczyzny – historia mówiona służy prezentacji relacji świadków historii w kontekście określonych wydarzeń. Na stronie znajduje się spis wydarzeń zamieszczonych w Kalendarium, do opisu których wykorzystano relacje świadków historii.