Pracownia Opowiadania

 

Naucz się opowiadać o świecie, który jest obok Ciebie. Dzięki opowiadaniom o innych ludziach, o ich losach, o miejscach w których żyją, dowiesz się także dużo o samym sobie. Każda opowieść jest formą porządkowania świata, nadawania mu sensu i formą budowania Pamięci. Dopóki opowiadany świat istnieje.

We współczesnym świecie olbrzymią rolę pełnią media komunikujące nas z otaczającą rzeczywistością. Widząc ich wielką rolę, powstała w Ośrodku „Pracownia Opowiadania” ucząca jak opowiadać historie, jak prowadzić narrację, ale też jak rozumieć adresowane do nas różnego rodzaju komunikaty.
 

„Pracownia Opowiadania” nawiązuje w swojej pracy do tradycyjnej formy opowiadania historii (przekaz ustny) przeniesionej w środowisko nowych mediów. Podkreśla to wciąż żywą w człowieku potrzebę opowiadania o świecie (tworzenia różnego rodzaju narracji). Można opowiadać używając do tego różnych środków. Zostań bajarzem albo zrób film, serię zdjęć (fotoreportaż), napisz reportaż, przygotuj dokument radiowy (reportaż) lub po prostu nagraj na magnetofon czyjeś wspomnienia (historia mówiona).

Tomasz Pietrasiewicz