Sztuka opowiadania w działaniach Ośrodka

W Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" opowiadanie historii zajmuje szczególne miejsce.

Oto wybrane działania Ośrodka związane z opowiadaniem:

 

- Scena Opowieści Teatru NN - Opowieści z Bramy

- Wędrowne spotkania z opowieścią

- Opowieści w Lubelskiej Trasie Podziemnej

- Festiwal "Śladami Singera"

- Międzynarodowy Festiwal "Spotkania z opowiadaczami świata"

- Zaczarowany Lublin - Festiwal Opowiadaczy