Teatru NN "Szkoła Dokumentu"

Patrząc z perspektywy wieloletniej działalności Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” można powiedzieć, że ważnym rysem jego programu  jest gromadzenie różnorodnych materiałów o charakterze dokumentu (w szczególności fotografia i historia mówiona) oraz wykorzystywanie ich w różnych projektach (artystycznych, edukacyjnych, popularyzatorskich). Żeby zrozumieć wagę i rolę materiałów dokumentalnych w programie Ośrodka trzeba przypomnieć że jest  on gospodarzem Bramy Grodzkiej znajdującej się w samym centrum pustki powstałej po zgładzonym Mieście Żydowskim. Przez lata stała się ona miejscem, w którym jak w Arce Pamięci zbieramy i ocalamy dla przyszłych pokoleń stare fotografie, dokumenty, wspomnienia. Staliśmy się depozytariuszami pamięci  o setkach dramatycznych historii. Ale jak utrzymać je przy życiu? W jaki sposób tworzyć przekaz pamięci o tym co się tu wydarzyło?

 

Dzięki zgromadzonym przez nas materiałom  dokumentalnym zaczęły powstawać wystawy, instalacje artystyczne, reportaże pisane i radiowe, filmy dokumentalne . Realizowane były też różnorodne działania artystyczne w przestrzeni miasta. Okazało się, że przy tworzeniu narracji związanych z Pamięcią dokument ma wyjątkową siłę.
 

Drugie życie dokumentu - Bank Opowieści