Narracje w Nowych Mediach

Pracownia Nowego Reportażu

 

W działalności Ośrodka dokument zawsze odgrywał wielką rolę. Przy tworzeniu narracji związanych z Pamięcią (m. in. reportaże) ma on wyjątkową siłę. Nowe możliwości do tworzenia “narracji pamięci” powstały w chwili pojawienia się nowego medium - Internetu.

Charakter Internetu wymusza szukania zupełnie innych od tradycyjnych sposobów opowiadania, przystających do specyfiki tego medium. Nie chodzi tu o mechaniczne przeniesienie do Internetu tradycyjnych (klasycznych) “narracji dokumentalnych” - reportaży, ale stworzenie zupełnie nowego języka (formy) wykorzystującego na dużą skalę multimedia i możliwości Internetu. Jedną z charakterystycznych cech takich “internetowych narracji” jest ich długość - nie powinny trwać dłużej niż 4-5 min. (Centre for Digital Storytelling). Tworzone są one bardzo często w oparciu o filozofię remiksu.

 

Jednym z zadań Pracowni będzie wypracowanie metod tworzenia tych “internetowych dokumentalnych” narracji na użytek programów prowadzonych w Ośrodku. Materiał dokumentalny na którym będzie pracować Pracownia powinien pochodzić głównie z archiwalnych zasobów Ośrodka. Pracownia odpowiedzialna jest za tworzenie portalu internetowego “Opowiadanie Miasta”, będącego zarówno miejscem prezentacji klasycznego lubelskiego reportażu, jak też prezentacji materiałów powstających w formie “narracji internetowych”.

Pracownia odpowiada za dokumentację wszystkich działań Ośrodka i udostępnianie jej w Kalendarium.

 

Współpraca Pracowni ze szkołami odbywa się zgodnie z formułą programu “Szkoła z...”, w tym konkretnym przypadku jest to “Szkoła z reportażem”.

Radio
Bardzo naturalnym partnerem przy tym projekcie stało się radio. Zbierane i rejestrowane przez nas historie będące rodzajem mówionego dokumentu są dobrym materiałem do wykorzystania przez radio np. w reportażu radiowym. W ten sposób powstało wiele reportaży inspirowanych historiami, które odkryliśmy. W jakimś sensie reportaż radiowy, dokument radiowy czy też teatr radiowy są współczesną kontynuacją tradycyjnej formy opowiadania historii, spotkaniem opowiadającego i słuchającego, przy użyciu nowego medium, jakim jest radio. Słuchanie przez radio różnych historii ma w sobie coś bardzo archaicznego i pierwotnego, jest powrotem do źródeł naszej kultury.

Dodatkowym efektem współpracy między Ośrodkiem a rozgłośnią Polskiego Radia w Lublinie były „Dni radia w Teatrze NN” , popularyzujące dorobek radia publicznego a także to co możemy nazwać kulturą słuchania.
 

 

Tradycyjne formy dokumentalne: