Opowiadanie Świata Teatru NN

Opowiadanie Świata Teatru NN
 
Duża część programu Ośrodka związana jest z tworzeniem różnego rodzaju narracji mających na celu lepsze i pełniejsze opisanie i zrozumienie miejsca w którym żyjemy – Lublina. Program ten nazwaliśmy „Opowiadanie Świata Teatru NN”. Najbardziej pierwotną formą narracji jest opowiadanie historii będące częścią tradycyjnej  kultury oralnej. Można opowiadać legendy, baśnie ale też o ważnych wydarzeniach. Nawiązując do tej tradycji w Ośrodku realizowane są projekty poświęcone opowiadaniu historii („Opowiadanie historii w Teatrze NN”).
 
Bardzo zbliżone do tradycyjnego opowiadania jest opowiedzenie swojej własnej historii – jest to historia mówiona („Lublin opowiadany – Mówiona Księga Miasta”). Jeszcze inną formą tworzenia narracji jest pisanie tekstów („Pisanie tekstów w projektach Teatru NN”). Szczególną rolę w  programie Ośrodka pełnią narracje, które nawiązują do pamięci o ważnych zdarzeniach w historii miasta. Najprostszym sposobem utrzymywania przy życiu tych zdarzeń jest opowiadanie o nich na różne sposoby. Powstają w ten sposób narracje pamięci (Tworzenie opowieści jako ocalanie Pamięci).
 
W tworzonych w Ośrodku narracjach pamięci wykorzystywane są na dużą skalę materiały dokumentalne  („Teatru NN narracje dokumentalne”). Dlatego tradycyjny reportaż (radiowy, filmowy, fotograficzny, pisany) budowany głównie na materiałach dokumentalnych jest punktem odniesienia i źródłem inspiracji dla wielu programów Ośrodka („Spotkania z Dokumentem”). Nowoczesna technologia – Internet daje nowe możliwości do tworzenia narracji. Widać to na przykładzie portalu: „Lublin. Pamięć Miejsca” („Lublin. Lokacja 2.0”).