Wydawnictwa Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

Działalność wydawnicza
Ośrodek od wielu lat prowadzi program wydawniczy, w ramach którego publikowane są pojedyncze książki, jak również pismo „Scriptores” (wcześniej „Scriptores Scholarum”).
Program ten w dużej mierze związany jest z porządkowaniem i popularyzowaniem wiedzy o dziedzictwie kulturowym Lublina.
Publikacje, które wydał ośrodek doczekały się licznych recenzji i omówień.

Kontakt: Dom Słów
 

1992

Bruno Schulz 1892–1942. Spotkania 1992: Lublin–Lwów–Drohobycz: materiały z sesji, wyd. Teatr NN, Lublin 1992.

 

1993

 

Józef Czapski 1896–1993. Spotkania: Lublin 1993: materiały z sesji, wyd. Muzeum Archidiecezjalne w Lublinie; Muzeum Lubelskie „Zamek”, Teatr NN, Lublin 1993.

 

1994

„Scriptores Scholarum. Kwartalnik uczniów i nauczycieli szkół lubelskich oraz ich przyjaciół” 1994, nr 5/6, wyd. Teatr NN.

 

 

1995

 

„Scriptores Scholarum. Kwartalnik uczniów i nauczycieli szkół lubelskich oraz ich przyjaciół” 1995, nr 7 (zeszyt dziennikarski), wyd. Teatr NN.
„Scriptores Scholarum. Kwartalnik uczniów i nauczycieli szkół lubelskich oraz ich przyjaciół” 1995, nr 8/9 (zeszyt o ekologii), wyd. Teatr NN.

 

1996

 
 

Żydzi lubelscy: materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim. Lublin, 14–16 grudnia 1994 rok, wyd. Dabar, Teatr NN, Lublin 1996.
„Scriptores Scholarum. Kwartalnik uczniów i nauczycieli szkół lubelskich oraz ich przyjaciół” zima 1996, nr 10 (zeszyt o „Spotkaniach Kultur”), wyd. Teatr NN.
„Scriptores Scholarum. Kwartalnik uczniów i nauczycieli szkół lubelskich oraz ich przyjaciół” wiosna–lato 1996, nr 11/12 (zeszyt o teatrze Dramat w szkole), wyd. Teatr NN.
„Scriptores Scholarum. Kwartalnik uczniów i nauczycieli szkół lubelskich oraz ich przyjaciół” jesień 1996, nr 13 (zeszyt o przedsiębiorczości), wyd. Teatr NN.
Powierniennia. Bruno Schulz. Materiały z sesji zorganizowanej w 1992 roku, Lublin 1996.

 

1997

      

Nornberg S., Obrazy, akwarele, rysunki, wyd. Teatr NN, Lublin 1997.
„Scriptores Scholarum. Kwartalnik uczniów i nauczycieli szkół lubelskich oraz ich przyjaciół” zima 1997, nr 1 (14) (zeszyt 13 Pluralizmów kontynuacje i polemiki), wyd. Teatr NN.
„Scriptores Scholarum. Kwartalnik uczniów i nauczycieli szkół lubelskich oraz ich przyjaciół” wiosna–lato 1997, nr 2/3 (15/16) (zeszyt samorządowy Wybory i decyzje), wyd. Teatr NN.
„Scriptores Scholarum. Kwartalnik uczniów i nauczycieli szkół lubelskich oraz ich przyjaciół” jesień 1997, nr 4(17) (zeszyt integracyjny Rzeczpospolita w Europie), wyd. Teatr NN.
Brama, pod red. J. Krupskiej, wyd. Krupski, Teatr NN, Lublin 1997.

 

1998


 

Artymowicz N., Łagodny czas, wyd. Ośrodek  „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 1998.
Jedliczko M., Kobieta nie kocha nigdy, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Norbertinum, Lublin 1998.
Rozmowy edukacyjne, pod red. S. Żurek, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 1998.
„Scriptores Scholarum. Kwartalnik uczniów i nauczycieli szkół lubelskich oraz ich przyjaciół” 1998, nr 17 (zeszyt Rzeczpospolita w Europie), wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
Scriptores Scholarum. Kwartalnik uczniów i nauczycieli szkół lubelskich oraz ich przyjaciół” zima 1998, nr 1(18) (zeszyt mówiony Pamięć – Miejsce – Obecność), wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
„Scriptores Scholarum. Kwartalnik uczniów i nauczycieli szkół lubelskich oraz ich przyjaciół” wiosna–lato 1998, nr 2/3 (19/20) (zeszyt o stereotypach Fobie i resentymenty), wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
„Scriptores Scholarum. Kwartalnik uczniów i nauczycieli szkół lubelskich oraz ich przyjaciół” jesień 1998, nr 4 (21) (zeszyt Niepełnosprawni), wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

 

 

1999

 

 

Nornberg S., Księga ascezy i radości życia, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 1999.
Hałas A., Królewna liść, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 1999.
Kalendarz Ekumeniczny 2000, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 1999.
Odkrywanie miejsca. Historia i przeszłość Starego Miasta w Lublinie. Diagnozy – Szanse – Możliwości, pod red. B. Odnous, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 1999.
„Scriptores Scholarum. Kwartalnik uczniów i nauczycieli szkół lubelskich oraz ich przyjaciół” zima 1999, nr 1(22) (zeszyt (Anty) Feministyczny), wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
„Scriptores Scholarum. Kwartalnik uczniów i nauczycieli szkół lubelskich oraz ich przyjaciół” wiosna–lato 1999, nr 2/3 (23/24) (zeszyt wielośrodowiskowy Medium – Środowisko – Tożsamość), wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
„Scriptores Scholarum. Kwartalnik uczniów i nauczycieli szkół lubelskich oraz ich przyjaciół” jesień 1999, nr 4(25) (zeszyt otwarty Dekada 1989–1999), wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

 

 

2000

   

Zapomniana przeszłość – wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny: materiał promocyjny, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2000.
Koterwas B., Latarnia, wyd. Norbertinum, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2000.
„Scriptores Scholarum. Kwartalnik uczniów i nauczycieli szkół lubelskich oraz ich przyjaciół” 2000, nr 1(26) (zeszyt Chrześcijaństwo 2000), wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
Kalendarz ekumeniczny 2001, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2000.
 

2001

   

Ścieżki pamięci. Żydowskie miasto w Lublinie – losy, miejsca, historia, pod red. J.J. Bojarskiego, wyd. Norbertinum, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Izraelskiej w Lublinie, Lublin – Rishon Le Zion 2001.
Czechowicz J., Poemat o mieście Lublinie, wyd. Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2001.
 

2002

Sachs N., Eli Misterium męki Izraela, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2002.
Czechowicz J., Poemat o mieście Lublinie, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”,  Lublin 2002.

 

2003

 

Dziedzictwo Kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie. Materiały dla nauczycieli, pod red. M. Kubiszyn, G. Żuka, M. Adamczyk-Garbowskiej, wyd. Project Guggenheim, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS, Lublin 2003.
Czechowicz J., Poemat o mieście Lublinie, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2003.
Noc z Czechowiczem. Spacer trasą Poematu o mieście Lublinie, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2003.
„Scriptores” zima 2003, nr 1 (27) (zeszyt Lublin), wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
„Scriptores” 2003, nr 2 (28) (zeszyt Ścieżkami Pamięci), wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
„Obyczaje. Magazyn Międzynarodowy” 2003, nr 12–13, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
„Obyczaje. Magazyn Międzynarodowy” 2003, nr 14, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
„Obyczaje. Magazyn Międzynarodowy” 2003, nr 15, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
 

 

2004

   

Czechowicz J., Poemat o mieście Lublinie, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2004.
Noc z Czechowiczem. Spacer trasą Poematu o mieście Lublinie, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2004.
Pietrasiewicz T., Henio. Historia jednego życia, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2004.
Rybicka M., Co pan P. P. przeczytał w gazecie Lublin, 13 maja 1939 r., wyd. Wydawnictwo L-Print, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2004.
„Obyczaje. Magazyn Międzynarodowy” 2004, nr 16, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2004.
„Obyczaje. Magazyn Międzynarodowy” 2004, nr 17, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2004.
„Obyczaje. Magazyn Międzynarodowy” 2004, nr 18–19, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2004.

 

2005

Czechowicz J., Poemat o mieście Lublinie, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2005.
Czechowicz J., Kołysanki, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2005.
Noc z Czechowiczem. Spacer trasą Poematu o mieście Lublinie, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2005.
„Scriptores” 2005, nr 29 (zeszyt Rozmowy o kulturze przestrzeni), wyd. „Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN”
Pora na nas. Na pamiątkę spotkań i marszów w Lublinie w dniach 2–9 IV 2005 r., pod red. Ł. Kowalskiego, M. Skrzypka, M. Ślaskiej, A. Zielińskiej, wyd. Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2005.
„Opornik. Gazeta Obywatelska” 2005, nr 0–15, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2005.
„Miesiące. Nr 2–3 '81” 2005, reprint, wyd. Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

 

2006

Czechowicz J., Poemat o mieście Lublinie, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2006.
Rozmowy o Józefie Czechowiczu, pod red. J. Zięby, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2006.
Zaułek Hartwigów, pod red. J. Zętar, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2006.
Panas W., Znak kabalistyczny. O Poemacie Józefa Czechowicza, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2006.
Wagon.lublin.pl. Dziennik pokładowy, pod red. A. Dąbrowskiej, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2006.
13. 12. Rówieśnicy, pod red. A. Dąbrowskiej, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2006.
Pietrasiewicz T., „Scriptores” 2006, nr 30 (zeszyt Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta), t. 1, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
„Opornik. Gazeta Obywatelska”, nr 16–21, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2007.

 

2007

Czechowicz J., Poemat o mieście Lublinie, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2007.
Polakowski A., Pożegnanie Taboru. Andrzej Polakowski – Fotografie, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2007.
Czechowicz J., Kamień, reprint wydania z 1927 roku, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2007.
„Scriptores. Jednodniówka” 30.08.2007, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2007.
„Opornik. Gazeta Obywatelska”, nr 22–27, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2007.
Pietrasiewicz T., „Scriptores” 2007, nr 31 (zeszyt Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta), t. 2, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
 

2008

 

Czechowicz J., Poemat o mieście Lublinie, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2008.
Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Relacje, pod red. A. Dąbrowskiej, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2008.
Pietrasiewicz T., „Scriptores” 2008, nr 32 (zeszyt Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta. Mapa Miejsc – Teksty), t. 3, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
Pietrasiewicz T., Brama Grodzka – Kręgi Pamięci, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2008.
„Scriptores” 2008, nr 33 (zeszyt Władysława Panasa opisywanie Lublina), t. 1, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
Śpiewnik żydowski, pod red. P. Mirskiego, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2008.
„Opornik. Gazeta Obywatelska”, nr 28–37, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

 

2009

 

Czechowicz J., Poemat o mieście Lublinie, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2009.
„Scriptores” 2009, nr 35 (zeszyt Łobodowski. W stulecie urodzin Józefa Łobodowskiego), wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
„Scriptores” 2009, nr 36 (zeszyt Siła Wolnego Słowa), wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
„Scriptores” 2009, nr 37 (zeszyt Panas. Czytanie Czechowicza), wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
Derecki M., Lubelskie lata Edwarda Stachury, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2009.
Hartwig J., Powroty, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2009.
Pietrasiewicz T., Bombardowanie Lublina 09.09.39. Śmierć Józefa Czechowicza, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2009.
Historie z Bramy. Ariav Nimrod, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2009.
Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Relacje Historii Mówionej w działaniach edukacyjnych, pod red. M. Baum-Gruszowskiej, D. Majuk, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2009.
Miasto Poezji. Lubelskie spotkania poetyckie, pod red. A. Zińczuk, A. Marczuka, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2009.
 

2010
 

 

Czechowicz J., Poemat o mieście Lublinie, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2010.
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” 1990–2010. Czytanie Czechowicza, pod red. K. Kryczki, M. Śliwińskiej, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2010.
Małaniuk J., Wiersze, tłum. J. Czechowicz, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2011.
Max Kirnberger. Fotografie getta, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2010.
Pietrasiewicz T., Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” 1990–2010. Teatr NN 1990–2010, pod red. K. Kryczki, M. Śliwińskiej, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2010.
Pietrasiewicz T., Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” 1990–2010. Artystyczne i animatorskie działania w przestrzeni miasta związane z pamięcią, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2010.
Pietrasiewicz T., Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” 1990–2010. Animacja sieci w programie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2010.

 

2011

Cullen G., Obraz miasta, wydanie skrócone, tłum. E. Kipta, J.T. Lipski, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN", Lublin 2011.
Czechowicz J., Legendy lubelskie, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2011.
Czechowicz J., Poemat o mieście Lublinie, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2011.
Hartwig J., Powroty, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2011.
Kultura szeroka. Księga wyjścia na przykładzie 25 lubelskich środowisk kulturalnych, oprac. M. Skrzypek, pod red. K. Dobosz, A. Jarmuł, A. Poręby, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN", Lublin 2011.
Ostrowska E., Dojrzałość piersi i pieśni, Lublin 2011.
Miłosz – Czechowicz. Lektury paralelne, pod red. A. Tyszczyka, U. Wieczorek, A. Zińczuk, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2011.
NN, Międzynarodowy festiwal Śladami Singera. Dokumentacja 12–24.07.2011, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN", Lublin 2011.
„Scriptores” 2011, nr 38 (zeszyt Janusz Krupski), wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
„Scriptores” 2011, nr 39 (zeszyt Spotkania), wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
Scriptores” 2011, nr 40 (zeszyt Julia Hartwig. Lubelskie kręgi), wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
„Scriptores” 2011, nr 41 (zeszyt Miłosz w Lublinie), wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
Stefan Kiełsznia. Ulica Nowa 3: Zdjęcia lubelskiej dzielnicy żydowskiej z lat 30., wyd. Spector Books, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2011.


 
Komiksy z serii „Lublin w powieści graficznej”
Spotkania z Zuzią. Narodziny niezależnego ruchu wydawniczego w Lublinie, nr 1, Lublin 2011.
Spotkanie z poetą, oprac. M. Pałka, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN", Lublin 2011.

 

 

2012

 

Weliczker L., Brygada śmierci, reprint wydania z 1946 roku, Lublin 2012.
Śpiewak J., Wybór wierszy, seria: Biblioteka zapomnianych poetów, t. 1, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2012.
Janczarski C., Wiersze wybrane, seria: Biblioteka zapomnianych poetów, t.  2, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2012.
Pieśń ujdzie cało. Antologia wierszy o Żydach pod okupacją niemiecką, reprint wydania z 1947 roku, pod red. M. Borwicza, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2012.
Czechowicz J., Poemat o mieście Lublinie, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2012.
NN, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” dla aplikacji Lublin ESK 2012, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2012.
Miasto Poezji 2012. Program, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2012.
Poemat o mieście Lublinie. Spacer z Czechowiczem. Komiks, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2012.
Bałaban M., Żydowskie miasto w Lublinie, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2012.
Bałaban M., Die Judenstadt von Lublin, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin, 2012.
Niewiadomski A., Mapa. Prolegomena, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2012.
Edukacyjne i animatorskie działania w regionie lubelskim prowadzone przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, t. 8, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2012.
Międzynarodowy Festiwal Spotkania z Opowiadaczami Świata – program, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2012.
Ocalić od zapomnienia. Krystyna Modrzewska, [komiks], Lublin 2012.
Anioły i Diabły. Zaczarowana Lubelszczyzna: materiały edukacyjne do gier i zabaw opartych na tradycjach ludowych regionu, pod red. K. Gajowiaka, M. Krzykały, P. Lasoty, z rysunkami R. Sawy, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2012.


2013
          
              

Bieniek M., Utracony świat Hani Pomeranc, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2013.
Brama – folder (wersja polska), wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2013.
Daukszta O., Wiersze wybrane,  wybór i posł. E. Skalińska, seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów, t. 3, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2013.
Festiwal Miasto Poezji. Program, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin  2013.
Lublin. Location. 2.0. [komiks] M. Pałka, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN", Lublin 2013
Matywiecki P., 70., Lubelskie Spotkania Literackie, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2013.
Ocalone losy, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2013.
Opowieści zasłyszane, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2013.
Opowieści zasłyszane (wersja hebrajska), wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2013.
Sztukmistrz z Lublina, [komiks] M. Pałka, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2013.
Pomer S., Wiersze wybrane, wybór i wstęp K. Famulska-Ciesielska, seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów, t. 4, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2013.
"Scriptores", nr 34, zeszyt:  Anna Langfus: życie, twórczość, recepcja, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2013.
"Scriptores", nr 42, zeszyt: Chataka  Żaka. 4 teatry, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2013.
Wierzbicki A. M., Autoportret z miastem: wybór wierszy, seria: Poeci Lublina, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2013.
Zaczarowany Lublin – Festiwal Opowiadaczy, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2013.

 

 

2014

     

Czechowicz J., Poemat o mieście Lublinie, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2014.
Dmitroca, Z. Geoglify, seria: Poeci Lublina, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2014 .
Historie z Bramy. Alex Dancyg, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2014.
Histrorie z Bramy. Seweryn Aszkenazy, wyd. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2014.
Jankowska M., Dobierany, seria: Poeci Lublina, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2014.
Miasto Poezji 2014, [folder festiwalu], wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2014.
Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania, red. P. Próchniak, Lublin 2014 [w przygotowaniu].
Nowe narracje a miasto. Remiksowanie miasta, red. K. Kryczka-Kowalska, Ł. Kowalski, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2014.
Ożóg K., Pomniki Lublina, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2014.
Pietrasiewicz T., Przewodnik po historii słowa drukowanego w Lublinie, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2014.
Piętak S., Wiersze wybrane, seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów, t. 5., wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2014.
Podsiadło J., Przez sen, red. P. Próchniak, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2014.
Przed debiutem 2013. Almanach miasta poezji, zeszyt 1, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2014.
Scalane okładki. Szkice o twórczości Piotra Matywieckiego, red. A. Jarzyna, J. Roszak, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2014 .
"Scriptores", nr 43, zeszyt: Lublin -  polska transformacja 1989-1991, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2014.
"Scriptores", nr 44, zeszyt: Krzysztof Hariasz, Pamiętnik znaleziony w teczkach, wyd. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2014.
Słucki A., Wiersze wybrane, oprac. Bernadetta Kuczera-Chachulska, seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów, t. 6, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2014.
Zaczarowany Lublin. Spotkania z opowiadaczami świata 2014, [folder festiwalu], wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2014.

 

2015
 
Pokaż treść! Pokaż treść! Pokaż treść!
 
Codzień. Inny Lublin, wyd. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2015.
Czechowicz J., Poemat o mieście Lublinie, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2015.
Danielkiewicz M., Budapeszt tylko dla dorosłych, seria: Poeci Lublina, wyd. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2015.
Festiwal Opowiadaczy [folder festiwalu], wyd. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2015.
Festiwal Śladami Singera [folder festiwalu], wyd. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2015.
Historie z Bramy. Ariav Nimrod, wyd. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2015.
Kalendarz Solidarności. (tylko wersja cyfrowa), wyd. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2015.
Karpiński Ś., Wiersze wybrane, seria: Biblioteka zapomnianych poetów, t. 7, wyd. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2015.
Komiks na Miasto Poezji, wyd. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2015.
Księga cudów Widzącego, oprac. Jan Doktór, Agnieszka Żółkiewska, wyd. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2015.
Księga pamięci Władysława Panasa. W dziesiątą rocznicę śmierci, wyd. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2015.
Miasto Poezji ­[folder festiwalu], wyd. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2015.
Miasto Poezji ­[program festiwalu], wyd. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2015.
"Scriptores" nr 45, zeszyt: Lubelski Lipiec 1980, seria: Drogi do wolności, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2015.
Szemplińska E., Wiersze wybrane, seria: Biblioteka zapomnianych poetów t. 8, wyd. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2015.
Tosiek A.,W tajemniczym ogrodzie, wyd. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2015.
Wrona A., Janczak H., Przed debuitem. Almanach Miasta Poezji, wyd. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2015.