Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lublin, ul. Lipowa 7, obóz pracy (jeniecki)

niem. Lindenstrasse 7

Najdłużej funkcjonujący obóz pracy na Lubelszczyźnie, w którym początkowo zatrudniono pracowników cywilnych, a później żołnierzy Wojska Polskiego pochodzenia żydowskiego. W trakcie akcji „Reinhardt” więźniowie pracowali przy rozładunku i sortowaniu mienia przywożonego z obozów zagłady. Czytaj więcej →

Obecnie na terenie byłego obozu usytuowane jest centrum handlowe Plaza. Na budynku znajduje się tablica upamiętniająca więźniów obozu.

Wydarzenia (331)

Powiązane artykuły

Powiązane osoby

Źródła