Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lublin, Majdanek (KL Lublin)

niem. Konzentrationslager Lublin (KL)

Obóz koncentracyjny na Majdanku zaplanowany został przede wszystkim jako obóz pracy, źródło siły roboczej i miejsce grabieży mienia. Przebywali w nim więźniowie różnych narodowości, najliczniejszą grupę stanowili Żydzi. W czasie akcji „Reinhardt” Majdanek został włączony do obozów akcji „Reinhardt” i stał się ośrodkiem eksterminacji przede wszystkim dla osób pochodzenia żydowskiego.

Obecnie w miejscu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego działa Państwowe Muzeum na Majdanku, które powołano w listopadzie 1944 roku jako pierwsze muzeum upamiętniające ofiary II wojny światowej w Europie.

Wydarzenia (191)

Powiązane artykuły

Powiązane osoby

Źródła