Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubelski Lipiec '80

W latach 70. XX wieku narastający kryzys ekonomiczny spowodowany nieudolną polityką władz PRL prowadził do zastoju gospodarczego. Deficyt surowców potrzebnych do produkcji przemysłowej, brak wykwalifikowanych pracowników, ciągłe przerwy w dostawach prądu i gazu wpłynęły na ilość i jakość towarów i usług dostępnych na rynku. Impas gospodarczy przyczynił się do wzrostu cen i obniżania płac, co nasiliło niezadowolenie społeczne. Wobec działań niewydolnego systemu w 1980 roku na Lubelszczyźnie rozpoczęła się fala strajków, która w kilkanaście dni objęła aż 91 zakładów pracy. A wszystko "zaczęło się od kotleta".

Czytaj więcej

Zaułek Hartwigów

Zaułek Hartwigów to dawne przedłużenie ulicy Rybnej. Obecnie w tym miejscu znajdują się schody łączące plac Rybny z ulicą Kowalską.W miejscu tym dawniej znajdował się wylot wąwozu lessowego, pełniącego rolę otwartego kanału burzowego dla Starego Miasta. Na przełomie XVIII i XIX wieku funkcjonował tu otwarty rynsztok uliczny - Cloaca Maxima, zbierający wody opadowe i nieczystości z obszaru Starego Miasta. W 1835 roku rynsztok został przebudowany na podziemny kanał. W 1874 roku zbudowano nad nim zejście prowadzące do ulicy Kowalskiej.

Czytaj więcej

Ulica Szambelańska

Ulica Szambelańska biegnie wzdłuż linii dawnych murów obronnych Starego Miasta, od Bramy Krakowskiej do dawnej Furty Olejnej. Od dawna pełniła funkcję drogi komunikacyjnej wzdłuż murów obronnych. Pod koniec XVIII wieku zabudowano jej wylot od strony obecnej ulicy Bramowej. Na początku XIX wieku, po rozbiórce części murów obronnych, na ich miejscu powstały budynki mieszkalne, tworzące nową linię zabudowy ulicy.

Czytaj więcej

Ulica 3 Maja

Ulica 3 Maja jest jedną z głównych śródmiejskich ulic. Swoją obecną nazwę uzyskała podczas uroczystych obchodów 125 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja w 1916 roku. Od końca XIX wieku Ulicę nazywano Czechowską, a wcześniej Czechówką. Uformowana w początku XIX w. wraz z kształtowaniem się przylegającego do ulicy Placu Litewskiego zapoczątkowała rozwój zabudowy tej cześci lubelskiego Śródmieścia.

Czytaj więcej

Ulica Bernardyńska

Ulica Bernardyńska wzięła swoją nazwę od znajdującego się w tym miejscu dawnego zespołu klasztornego bernardynów, z kościołem pw. Nawrócenia Św. Pawła. W 1569 roku kościół bernardynów odegrał znaczącą rolę w czasie zawarcia Unii Lubelskiej. 

Czytaj więcej

Ulica Gabriela Narutowicza

W XVI wieku fragment traktu krakowskiego na odcinku dzisiejszej ulicy Narutowicza nazywany był ulicą Panny Marii. W 1822 roku na cześć gen. Zajączka, ulica została przemianowana na Namiestnikowską, a później Namiestnika. Następnie w 1928 roku nazwę zmieniono na Narutowicza.

Czytaj więcej

Plac Króla Władysława Łokietka

Historia Placu Władysława Łokietka sięga początku XVII wieku, kiedy decyzją króla Zygmunta III zasypano fosy i zlikwidowano wały ziemne przed Bramą Krakowską. Uzyskaną w ten sposób wolną przestrzeń przeznaczono na plac targowy. Ukształtowanie placu w formie podobnej do obecnej przypadło na początek XIX wieku , kiedy przebudowano pozostałości spalonego w 1803 roku kościoła i klasztoru karmelitów. Powstały budynek, zwany Nowym Ratuszem od 1828 roku pełni swoją zamierzoną funkcję i stanowi jeden z głównych (obok Bramy Krakowskiej) obiektów kojarzonych z Placem Władysława Łokietka.

Czytaj więcej

Ulica Złota

Ulica Złota prowadzi z Rynku Starego Miasta do kościoła oo. dominikanów. Do XVIII wieku funkcjonowała jako „Dominikańska” lub „Do Kościoła św. Stanisława”. Swój kształt zawdzięcza specyficznemu ukształtowaniu cypla staromiejskiego. Niegdyś przebiegało tędy obniżenie ciągnące się przez Rynek ku ulicy Rybnej aż do ulicy Kowalskiej, zaś wzdłuż obniżenia przebiegały umocnienia lubelskiego grodu obronnego istniejącego na wzgórzu staromiejskim od VIII do X wieku.

Czytaj więcej