Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Idea

Otwarcie się na przestrzeń prywatną i wkomponowanie jej w Festiwal pozwala na jego współtworzenie przez każdego zainteresowanego tym mieszkańca miasta. Tak więc duża część zdarzeń festiwalowych odbędzie się w prywatnych mieszkaniach, których gospodarze wyrażą na to zgodę. Włączenie przestrzeni prywatnej w ramy ideowe i programowe Festiwalu powoduje, że powstaje jakościowo zupełnie nowy model zdarzenia kulturalnego. W tym „uspołecznionym” modelu Festiwalu jego współtwórcami i animatorami stają się również ci, którzy decydują się na udostępnienie swojego prywatnego mieszkania i wykreowania w nim nawet najprostszego „wydarzenia”. W czasie tych spotkań ich uczestnicy będą mogli czytać swoje ulubione wiersze, opowiadać o swojej fascynacji poezją czy też konkretnym poetą. W niektórych z tych spotkań wezmą udział zaproszeni poeci. Podkreślmy, że uczestnikami takich "wydarzeń" mają być w dużej mierze znajomi i przyjaciele, ale z zachowaniem otwartości na przyjście do mieszkania również innych osób. Wszystkie prywatne adresy spotkań zostaną wpisane w "Książkę Adresową Miasta Poezji".

Tomasz Pietrasiewicz

Mieszkania Poezji 2019

Mieszkania Poezji 2019

Mieszkania w Lublinie

22 maja

15.00 / Pracownie Fryderyk Domu Kultury 3D - trzy przestrzenie kultury / ul. Żelazowej Woli 18 Lublin

Wydarzenie przedfestiwalowe - Wigilia Miasta Poezji 2019

Montaż poetycko-muzyczny "Ogród poetów" na podstawie wierszy i innych tekstów literackich Józefa Czechowicza, Edwarda Stachury, Józefa Łobodowskiego.

Reżyseria: Beata Spasik, Zofia Król; wykonanie: Klub Młodych Duchem; oprawa muzyczna: Zespół Sentymentalny.

 

23 - 26 maja

 

Mieszkanie Poezji między newsami /  www.dziennikwschodni.pl

Dwa razy dziennie, o tej samej porze na stronie Dziennika Wschodniego będą się pojawiały fraszki z ilustracjami.  


Creamy Cafe / ul. Rymwida 8, LSM

Przez okres festiwalu dla gości będzie przygotowany zbiór najbardziej znanych utworów literackich o tematyce związanej z kawą.


‘Człowiek - Miasto - Poezja’

Otwarte doświadczenia poetyckie w formie bezpośredniej anty-aleatorycznej sytuacji narracyjnej opartej na procesie syntezy odczytu i zapisu w czasie rzeczywistym. Kartka papieru zastąpiona określoną lokacją miejską, kontekst zaistniałych w niej wydarzeń pełniący rolę treści. Zastana w tej postaci sytuacja podlegająca aktywnej interpretacji i dekonstrukcji przedstawiona zostaje odbiorcy - uczestnikowi jako wiersz, natomiast sama otwartość aktu jego powstawania aktualizuje Go w polu twórczego potencjału i dyspozycji dającej poznawczą możliwość odkrycia klucza do:

*człowieka - poety

*miasta - mapoezji

*poezji samej.Wydarzenie ma charakter performatywny, aby wziąć w nim udział należy w terminie Festiwalu zgłosić się dzwoniąc w godz. 12:00 - 18:00 pod numer telefonu 572759096 - David Counterfield (Szuvarski 313).

 

23 maja


10.00 - 12.00 / IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie / ul. Szkolna 4

“Kawiarniana Poezja”.

Spotkanie dyskusyjne wokół ulubionej poezji uczniów i pracowników. Występujący mają 5 minut na przedstawienie własnej interpretacji i dyskusji wokół niej. Autor: Nikodem Zasiadko.


10.00 - 14.00 / XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora / ul. Lipowa 25, Lublin

"Słowosianie" - wydarzenia parapoetyckie. Koordynatorki: Ewa Kołodziejczyk, Małgorzata Łopuszyńska-Ratyna oraz Agnieszka Kwaśniewska.


10.15 - 11.00 /Zespół Szkół Samochodowych w Lublinie / al. Jana Długosza 10A

Jak eter, to eter!

Czytanie poezji i tworzenie poetyckich kolaży w oparciu o twórczość polskich impresjonistów i symbolistów. Prowadzenie: Marta Fronczek i Anna Ausz.


14.30 / Ogrodowa 10/8a

Mieszkanie poezji z Jadwigą Graboś 
Lubelska poetka Jadwiga Graboś odwiedzi dziewczyn z Ogrodowej, z którymi porozmawia o poezji i kobiecości.


17.00 - 18.30 / DDK SM “Czechów” / Kiepury 5a

“Głodni słów”: Prezentacja wierszy uczestników warsztatów “WyrażaMY siebie”


18.00 / Jezuicka Kuchnia Klasztorna / ul. Jezuicka 4 / Mieszkania Poezji Fundacji Testudo

Poeci portalu literackiego Ogród Ciszy.  Spotkanie poprowadzi założyciel forum Tomasz Kowalczyk. Wiersze zaprezentują zaproszeni goście, m.in. Jeremi Jastrzębski i Józef Bilski. Podczas spotkania będzie miała miejsce promocja tomiku “Przypadki…” nieżyjącego już członka Ogrodu, gnieźnieńskiego poety Michała Witolda Gajdy.


19.00 / Świetlica w Bursie Szkolnej nr 5 /  ul. Pogodna 52a

Mieszkanie poezji z czytaniem wierszy. Prowadzenie: Agnieszka Kruszyńska i Katarzyna Szymanek.


19.00 - 20.30 / DDK SM “Czechów” / Kiepury 5a

“Głodni słów”: Koncert piosenki autorskiej w wykonaniu duetu “Kasia i Tomek”


19.00 / Grolsch Pub / ul. Weteranów 26C

"Never break the chain": teksty o wolności w muzyce rockowej.

Wybór utworów i prowadzenie: Dorota Stachura i Tomek Żurek.


19.00 / ul. Bolesława Chrobrego 17/28

“Melodie w eterze”. Mieszkanie poezji u Kamili Nowosad.


24 maja


8.25 - 11.00 /Zespół Szkół Samochodowych w Lublinie / al. Jana Długosza 10A

Jak eter, to eter!

Czytanie poezji i tworzenie poetyckich kolaży w oparciu o twórczość polskich impresjonistów i symbolistów. Prowadzenie: Marta Fronczek i Anna Ausz.


10.00 - 14.00 / XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego  ps. Zapora / ul. Lipowa 25, Lublin

"Słowosianie" - wydarzenia parapoetyckie. Koordynatorki: Ewa Kołodziejczyk, Małgorzata Łopuszyńska-Ratyna oraz Agnieszka Kwaśniewska.


11.00 / Biblioteka Zespołu Szkół Budowlanych w Lublinie / ul. Słowicza 3
Mieszkanie poezji z Adamem Juliuszem Poniatowskim.

Spotkanie wokół debiutanckiej książki prozy poetyckiej Adama Juliusza “W cieniu wielkiej płyty”.


16.00 / Galeria Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie "Przy Bramie" / ul. Grodzka 34/36

Członkowie Towarzystwa czytają wiersze ulubionych poetów i własne.


17.00 / Księgarnia “Dosłowna” / Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12

Mieszkanie poezji z Jackiem Bierutem u Rafała Rutkowskiego.


17.00 / Krysztalowa 31/15

Poeta Adrian Korniluk w Mieszkaniu Poezji u Huberta Solarskiego.

 

18.00 / Jezuicka Kuchnia Klasztorna / ul. Jezuicka 4 / Mieszkania Poezji Fundacji Testudo

Spotkanie z Rafałem Kasprzykiem.

 

25 maja


17.00 / ul. Konopnicka 1/29

„Pierwszy KOT”.

Wystawa inauguracyjna  efemerycznej galerii sztuki współczesnej KOT.

Improwizowane spotkanie autorskie, dyskusja na temat poetyki obrazów.

Przemówienie objaśniające charakter działalności, próba manifestu.


18.00 / Jezuicka Kuchnia Klasztorna / ul. Jezuicka 4 / Mieszkania Poezji Fundacji Testudo

Spotkanie z Karolem Samselem.


19.00 - 21.30 Między Słowami / ul. Rybna 4 
Między poezją a dniem codziennym - prywatne życie Czechowicza.
Spacer literacki oraz prezentacja poezji i zdjęć autorstwa poety. Przewodnik: Łukasz Fiuta. Spacer zaczyna się pod pomnikiem Józefa Czechowicza na placu Litewskim.


19.00 / Drugie piętro Domu Słów / ul. Królewska 17 
Wiersze jednoliterowe. Wystawa Piotra Szreniawskiego.

Wystawa neopoemiksów, będących połączeniem wierszy jednoliterowych i namalowanych pasków komiksowych autorstwa Piotra Szreniawskiego, twórcy neopoemiksu, happenera i wydawcy. W ramach wystawy zostaną zaprezentowane prace gościnne twórców z kilku krajów.  


26 maja

 

18.00 / ul. Czwartaków 4

“Dziewczyna po siedemdziesiątce - prawo do szczęścia”. Mieszkanie poezji z Ireną Bogucką.

Spotkanie poetycko-muzyczne w gronie przyjaciół piszących, śpiewających. grających i roztańczonych.  

 

18.00 / Jezuicka Kuchnia Klasztorna / ul. Jezuicka 4 / Mieszkania Poezji Fundacji Testudo

Kobiety Lubelszczyzny na Dzień Matki.

Słowo wspomnienia o Franciszce Arnsztajnowej oraz prowadzenie całości – Anna Maria Woźniak. Wiersze zaprezentują m.in. Dorota Chołody (Opole Lubelskie), Mariola Podkościelna (Krasnystaw) oraz Ilona Anita Sójka. Muzycznie spotkanie zakończy recital Katarzyny Szczepaniak (duet Kasia & Tomek).


Mieszkania Poezji poza Lublinem


23 - 25 maja


10.00 - 15.00 / Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamińskiej w Świdniku  / ul. Niepodległości 13 
„Przestrzeń poezji – zaułek poetów”. 
Na okres trwania festiwalu powstanie specjalna przestrzeń w skwerze przy bibliotece dedykowana poetom, na terenie której będą odbywać się spotkania z ich twórczością.


23 maja


„Liryka przed prozą” - funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świdniku oraz Straży Miejskiej, zamiast pouczeń będą wręczać fragmenty wierszy do odczytania przez sprawców wykroczeń.


"Zaginęła poezja. Na znalazcę czeka nagroda" / Bursa Szkolna RCKU / ul. Norwida 8a, Puławy

W Bursie Szkolnej RCKU na parterze ukryte zostaną wiersze. Od rana będzie można ich wypatrywać - na znalazcę każdego z nich w pokoju wychowawców będzie czekała nagroda. Akcja będzie trwała do odnalezienia ostatniego wiersza. Koordynatorka akcji: Marzena Mitura.


9.00 - 17.00 / Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie / al. Armii Krajowej 36a, Częstochowa

Mieszkanie Poezji na 4. Piętrze - instalacja artystyczna. Organizator: Koło Literackie Anafora

Poezja już wychodziła na ulice. Tym razem wychodzi z sal dydaktycznych na korytarze, zapraszając tym samym do nawiązania z nią bliższej relacji. Instalacja polega na angażowaniu odbiorców wizualnie, poprzez rozwieszone w różnych miejscach kolorowe karteczki, oraz intelektualnie, poprzez zabawę formą słowną, nawiązującą do założeń futuryzmu. Całość ma zachęcić do zwrócenia uwagi na wagę słowa i jego znaczenia.


9.45 - 14.00 / Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju / ul. Cegielniana 24

Spotkanie z biłgorajskimi poetami: Haliną Olszewską, Ewą Bordzań, Elżbietą Sokołowską, Piotrem Kupczakiem, Jackiem Żyburą.

Tak że w programie: układanie wierszy z fragmentów prozy, odtwarzanie poetyckiego tekstu z rozciętych wersów, czytanie własnych utworów przez młodzież szkolną, prezentacja multimedialna o poezji w  przestrzeni publicznej i dyskusja o związkach poezji z muzyką.


10.00 / ul. Wyspiańskiego 27, Świdnik /

Gra miejska szlakiem murali. Punkt startowy.


10.00 / Miejskie Centrum Usług Socjalnych im. Jana Pawła II w Świdniku / ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 

Poetycki dialog międzypokoleniowy

Spotkanie uczniów klasy 4 ze Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Krępcu, z podopiecznymi Miejskiego Centrum Usług Socjalnych im. Jana Pawła II w Świdniku. Gość specjalny: Joanna Pąk – poetka, która pisze i mieszka w Świdniku.


24 maja


8.00 - 14.00 / Szkoła Podstawowa w Nowej Jedlance / Nowa Jedlanka 1

Przestrzeń poezji na lekcjach języka polskiego z Ewą Majewską.

 

10.05 - 11.40 / Szkoła Podstawowa w Turce / Turka 294

Bezsens sensu - sens bezsensu.

Wydarzenie w formie warsztatowej dla młodszych i starszych klas. Młodsza grupa skupi się na ilustracji do wiersza, starsza zaś na tworzeniu wierszy. Prowadzenie: Agnieszka Marcinkowska i Anna Lipowska.


11.00 / Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamińskiej w Świdniku  / ul. Niepodległości 13 / “Zaułek poetów”

Kamila Krzeszowiec: „poezja w powietrzu/wiersze w eterze”.


12.00 / Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamińskiej w Świdniku  / ul. Niepodległości 13 / “Zaułek poetów”
Znani lirycznie. Znani mieszkańcy Świdnika czytają wiersze w “Zaułku poetów” (m.in. burmistrz, starosta, komendant policji).


13.00 / Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamińskiej w Świdniku  / ul. Niepodległości 13 / “Zaułek poetów”

Janusz Adamczyk – spotkanie z poetą.

 

17.00 / Lokal ATD Czwarty Świat / ul. Grenadierów 34 u 1, Warszawa

"Chleba i róż, a może poezji i chleba?"

Inspiracją do spotkania są dla nas słowa z wiersza Jamesa Oppenheima: „Serca są tak samo głodne jak ciała/dajcie nam chleba/lecz dajcie nam też róże (…) Walczymy o chleb/lecz walczymy też o róże”, a także naszego założyciela ojca Józefa Wrzesińskiego: „zwykły kontakt z drugim człowiekiem może być elementem sztuki, pod warunkiem, że wypełnia je czułość i poezja. (…) Doświadczyć na nowo intensywności życia, to przeżyć poezję spotkania”. Organizator: Ruch ATD Czwarty Świat Polska.

 

25 maja


12.00 / Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamińskiej w Świdniku  / ul. Niepodległości 13 / “Zaułek poetów”

Laboratorium poezji.


13.00 / Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamińskiej w Świdniku  / ul. Niepodległości 13 / “Zaułek poetów”
Mieszkanie poezji z ks. Wojciechem  Zasadą - kapelanem szpitala i biblioteki, poetą.


14.00 / Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamińskiej w Świdniku  / ul. Niepodległości 13 / “Zaułek poetów”

Andrzej Wiśnioch – spotkanie z twórcą.