Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Miasto Poezji 2018 - opis edycji

Miasto Poezji 2018 - opis edycji

„Słowa na wolności” to hasło i kierunek działań 11. edycji festiwalu „Miasto Poezji” w Lublinie. Przez lata festiwal, dzięki swojej wyjątkowej atmosferze i tradycji, stał się przestrzenią do rozmów o poezji, spotkań z poetami, a także do prowadzenia różnorodnych działań społeczno­-artystycznych popularyzujących poezję. Dyrektor artystyczny festiwalu, prof. Paweł Próchniak w ten sposób anonsował tę edycję:

Poezja jest dla ludzi, jest wolnością słów, jest słowem właściwie użytym – warto przy niej obstawać. Zwłaszcza dziś, w świecie słów na posyłki, słów udręczonych i ogłupiałych, warto słuchać wierszy, warto wsłuchiwać się w ich słowa: wolne, odważne, brzmiące mocno i czysto, konieczne – jak oddech.

W haśle dostrzec można echa manifestów futurystycznych z początku XX w. - Miasto Poezji spogląda w ten sposób w przeszłość, która nie bała się przyszłości z jej zmiennym, szalonym tempem i niepokojami. Podobnie lubelski festiwal nie boi się pytań trudnych, mierzenia się z kanonem i eksperymentowania. Hasło „Słowa na wolności” nawiązuje też do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Agorą „Miasta Poezji” stają się na czas festiwalu Brama Grodzka i Dom Słów. To tu uczestniczyliśmy w głównej części programu, w rozmowach wierszy i rozmowach o wierszach.

W trakcie dziesięciu edycji festiwalu odwiedzili nas m. in.: Wojciech Bonowicz, Zbigniew Dmitroca, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Mariusz Grzebalski, Paweł Huelle, Julia Hartwig, Ewa Lipska, Ryszard Krynicki, Piotr Matywiecki, Piotr Mitzner, Andrzej Niewiadomski, Eda Ostrowska, Jacek Podsiadło, Tomasz Różycki, Marcin Sendecki, Andrzej Sosnowski, Marcin Świetlicki, Adam Wiedemann, ks. Alfred Wierzbicki, Bohdan Zadura i wielu, wielu innych. 

Lublin na czas festiwalu staje się rozsypaną antologią. Miejscami spotkań i działań poetyckich podczas Miasta Poezji od lat są uniwersytety, biblioteki, domy kultury, jak też ulice, place, przystanki autobusowe, domy opieki społecznej, szkoły, świątynie, kawiarnie. Tradycją Festiwalu jest tatuowanie chodników i ścian Lublina dziesiątkami wierszy. Po każdym festiwalu pozostaje też mural z wierszem - jasny ślad poezji na tkance miasta.

Szczególnie ważne są dla nas „Mieszkania Poezji”, czyli spotkania w mieszkaniach prywatnych. Tak więc współtwórcami i animatorami „Miasta Poezji” są również ci, którzy w swoich mieszkaniach tworzą wydarzenia inspirowane poezją. W ramach tego programu festiwal dociera też do domów pomocy społecznej, a także do miejsc sfery publicznej, które tylko na czas festiwalu zmieniają się w poetyckie mieszkania. W 2018 roku Mieszkania Poezji organizowano także poza Lublinem.

Co roku wydajemy kolejne tomy poetyckie w dwóch seriach: “Poeci Lublina” to wybór współczesnych poetów naszego miasta. „Biblioteka Zapomnianych Poetów” przywraca pamięć o tych, których wiersze niesłusznie zniknęły z literackiego krwiobiegu.

Duchowym patronem lubelskich spotkań poetyckich jest Józef Czechowicz. W historii festiwalu siedmiokrotnie przyznana została nagroda „Miasta Poezji” nazwana „Kamień” – tak jak tytuł pierwszego tomu wierszy poety z roku 1927.

Podczas festiwalu odbywa się slam – szczególny rodzaj poetyckiego konkursu, w którym zwyciężyć mogą tylko ci, którzy potrafią stworzyć silną więź ze słuchaczami. Natomiast dzięki „Małemu Miastu Poezji” festiwal dociera także do najmłodszych.

I tak ze słów na wolności, z tej rozsypanej antologii z wnętrza której wyraźnie słychać rozmowy wierszy, Miasto Poezji po raz kolejny obudziło się do życia, ciesząc się świętem swoich mieszkańców.

Organizatorzy:

Dom Słów
ul. Królewska 17/ Żmigród 1
www.domslow.teatrnn.pl


Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin
www.teatrnn.pl