Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Agorą Miasta Poezji jest Brama Grodzka. To tu bije serce Miasta Poezji. To w tej sali spotykamy się z poetami. Byli tu już: Wojciech Bonowicz, Tadeusz Dąbrowski, Zbigniew Dmitroca, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Paweł Huelle, Julia Hartwig, Magdalena Jankowska, Ewa Lipska, Ryszard Krynicki, Piotr Matywiecki, Piotr Mitzner, Andrzej Niewiadomski, Eda Ostrowska, Jacek Podsiadło, Tomasz Różycki, Marcin Sendecki, Leszek Szaruga, Andrzej Sosnowski, Marcin Świetlicki, Adam Wiedemann, ks. Alfred Wierzbicki, Bohdan Zadura i wielu, wielu innych.

Czytaj więcej

Szczególnie ważne są dla nas Mieszkania Poezji, czyli spotkania w mieszkaniach prywatnych. Tak więc współtwórcami i animatorami Miasta Poezji są również ci, którzy w swoich mieszkaniach tworzą wyda­rzenia inspirowane poezją.

Czytaj więcej

Nagroda Poetycka "Kamień" jest przyznawana za wybitny dorobek poetycki. Nazwa nagrody nawiązuje do tytułu debiutanckiego tomu poetyckiego Józefa Czechowicza.

Czytaj więcej