Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Kontakt

Osoby odpowiedzialne za festiwal:

Alina Bąk -  koordynatorka festiwalu oraz bloku małe miasto poezji Kontakt: alina.bak@tnn.lublin.pl  

Magdalena Krasuska - koordynatorka bloku edukacja Kontakt: magdakrasuskadomslow@gmail.com

Monika Czapka - koordynatorka wolontariatu Kontakt: monika.czapka@tnn.lublin.pl

Grzegorz Jędrek - koordynator public relations Kontakt: grzegorz.jedrek@tnn.lublin.pl