Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Kontakt

Dom Słów
ul. Żmigród 1/ Królewska 17
20-110 Lublin
tel. 81 534 52 33
www.domslow.teatrnn.pl 

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
ul. Grodzka 21
20-112 Lublin
81 532 58 67
www.teatrnn.pl

 

Osoby odpowiedzialne za festiwal:

Magdalena Krasuska - koordynatorka festiwalu
Kontakt: magdalena.krasuska@tnn.lublin.pl

Maciej Tuora - Agora
Kontakt: maciej.tuora@tnn.lublin.pl

Magdalena Szymczyk -  Edukacja
Kontakt: magdalena.szymczyk@tnn.lublin.pl

Monika Czapka - wolontariat oraz Terytoria Poezji
Kontakt: monika.czapka@tnn.lublin.pl

Ivan Davydenko - Mieszkania Poezji
Kontakt: ivan.davydenko@tnn.lublin.pl

Alina Januszczyk - Małe Miasto Poezji
Kontakt: alina.januszczyk@tnn.lublin.pl

Kinga Ludwik - public relations
Kontakt:  kinga.ludwik@tnn.lublin.pl