Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Konferencja naukowa

Wydarzeniem towarzyszącym Miastu Poezji, jest Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Wolność – prosta jak oddychanie? Inspiracje wolnością w najnowszej poezji polskiej", której organizatorem jest Koło Krytyków Literackich działające przy Instytucie Filologii Polskiej KUL

25 maja 2018

Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala 302

W "Martwej naturze z wędzidłem" Zbigniew Herbert pisał, że dla artystów holenderskich wolność była czymś tak prostym jak oddychanie, patrzenie, dotykanie przedmiotów. Nie trzeba jej było definiować, upiększać. Jednocześnie przypominał, że o wolności napisano już tak wiele traktatów, że stała się pojęciem wyblakłym i abstrakcyjnym.

A jak jest w najnowszej poezji? Czy wolność jest wartością istotną? W jaki sposób twórcy mówią o wolności? Czy czują się wolni? Czy są jej obrońcami, strażnikami pamięci? Jak okoliczności zewnętrzne kształtują ich poetyckie drogi?

Okazją do zadawania pytań jest 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. W Lublinie z tej okazji przygotowano wiele wydarzeń w ramach projektu „Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność”. W tym roku jubileusz stulecia powstania obchodzi Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Miasta i Uczelni.


Proponujemy następujące zagadnienia:

  •  poetyckie manifesty wolności
  •  powroty do przeszłości a reinterpretacja historii
  •  wizje narodu, społeczeństwa, państwa
  •  obrazy Polski i jej mieszkańców
  •  zapis doświadczenia wspólnotowego
  •  dialogi z romantyczną koncepcją narodu
  •  poeci wolności: osobność, indywidualność, marginalizacja, milczenie, wykluczenie

Termin nadsyłania zgłoszeń (imię i nazwisko, afiliacja ,tytuł wystąpienia i abstrakt, dane kontaktowe): 15 maja 2018

adres do korespondencji: poezja.wolnosc@gmail.com
sekretarz: dr Małgorzata Peroń, IFP KUL

konferencja bez opłat

informacje i formularz zgłoszeniowy: tutaj
wydarzenie na Facebooku tutaj