Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Konferencja naukowa

Wydarzeniem towarzyszącym Miastu Poezji była Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Wolność – prosta jak oddychanie? Inspiracje wolnością w najnowszej poezji polskiej", którą zorganizowało Koło Krytyków Literackich działające przy Instytucie Filologii Polskiej KUL 25 maja 2018 roku.

W "Martwej naturze z wędzidłem" Zbigniew Herbert pisał, że dla artystów holenderskich wolność była czymś tak prostym jak oddychanie, patrzenie, dotykanie przedmiotów. Nie trzeba jej było definiować, upiększać. Jednocześnie przypominał, że o wolności napisano już tak wiele traktatów, że stała się pojęciem wyblakłym i abstrakcyjnym.

A jak jest w najnowszej poezji? Czy wolność jest wartością istotną? W jaki sposób twórcy mówią o wolności? Czy czują się wolni? Czy są jej obrońcami, strażnikami pamięci? Jak okoliczności zewnętrzne kształtują ich poetyckie drogi?

Okazją do zadawania pytań było 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. W Lublinie z tej okazji przygotowano wiele wydarzeń w ramach projektu „Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność”. W tym samym roku jubileusz stulecia powstania obchodził Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 


Zaproponowaliśmy następujące zagadnienia:

  •  poetyckie manifesty wolności
  •  powroty do przeszłości a reinterpretacja historii
  •  wizje narodu, społeczeństwa, państwa
  •  obrazy Polski i jej mieszkańców
  •  zapis doświadczenia wspólnotowego
  •  dialogi z romantyczną koncepcją narodu
  •  poeci wolności: osobność, indywidualność, marginalizacja, milczenie, wykluczenie

wydarzenie na Facebooku tutaj