Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tej osoby wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe.

SZPIC Samuel

Szmul Szpic
Szmul Szpic (Autor: nieznany)
  • Imię: Samuel
  • Nazwisko: Szpic
  • Urodzony(a): 1917
  • Zmarł(a): 2012
  • Płeć: Mężczyzna

Samuel (Szmul) Szpic urodził się w 1917 roku w Lublinie. Przed wojną mieszkał z rodzicami i siostrami w kamienicy przy ulicy Grodzkiej 16. Po wybuchu wojny przedostał się razem z matką i siostrą Szajndlą do Związku Radzieckiego. Tam razem z nimi został skazany na pobyt w obozie pracy w miejscowości Kaygorodok w Republice Komi, gdzie pracował przy wyrębie drzew. Pod koniec wojny została przeniesiony wraz z nimi do miejscowości Dźambur w Kazachstanie. Wrócił w 1946 roku do Lublina, gdzie dowiedziała się, że ich rodzina została zamordowana podczas wojny. Razem z matką i siostrą przenieśli się do Łodzi a następnie wyjechali do Paryża do krewnego od strony matki Chaima Wajsfisza. Tam wraz z matką osiedlił się na stałe. Razem z Chaimem projektowali i produkowali dzianiny damskie. W 1962 roku ożenił się a rok później urodził mu się syn. Wlatach 70 tych z powodu wystąpień antysemickich zmienił nazwisko na Picard. Zmarł w 2012 roku w Paryżu.

Wydarzenia osoby

Rodziny

Rodzice

Źródła

Słowa kluczowe