Zapraszamy wszystkich, których rodziny związane są z żydowskim Lublinem i Lubelszczyzną na “Zjazd Lublinerów 2017”, organizowany przez Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN”.

Zapraszamy wszystkich, których rodziny związane są z żydowskim Lublinem i Lubelszczyzną na “Zjazd Lublinerów 2017”, organizowany przez Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN”.

Teatr NN

Zarys historii Żydów lubelskich po II Wojnie Światowej. Wykład. Dr hab. Adam Kopciowski

Żydowska prasa Jidisz w przedwojennym Lublinie. Wykład. Dr hab. Adam Kopciowski

Judaistyka w Lublinie. Spotkanie. Prof. Monika Adamczyk-Garbowska i dr hab. Adam Kopciowski

Czy za nami tęsknią? Czym jest dla Żydów współczesna Polska? Warsztat. Leora Tec

Poszukiwanie lubelskich korzeni. Warsztat genealogiczny. Robinn Magid, Tadeusz Przystojecki

Polsko-belgijski projekt genealogiczny Lublin - Antwerpia. Prezentacja. Jackie Schwarz, Małgorzata Miłkowska, Pola Firestone, Tadeusz Przystojecki

Działalności TSKŻ w Lublinie. Prezentacja. Luba i Paweł Matraszek

 

Społeczność żydowska w Lublinie: wczoraj, dziś i jutro. Prezentacja. Beata Kowalska, Joanna Matyjasek

Współczesna Gmina Żydowska - fakty i mity. Prezentacja. Anna Chipczyńska

Działalność Ziomkostwa Lubelskich Żydów w Izraelu. Prezentacja. Joseph Dakar

Zbiory Archiwum Państwowego w Lublinie. Prezentacja. Agnieszka Konstankiewicz

Kto powinien chronić Żydowskie dziedzictwo? Dyskusja. Teresa Klimowicz

Dialog religii - kontekst lubelski. Spotkanie z reprezentantami kościoła katolickiego

Żydowska i polska kuchnia. Warsztaty. Marek Panek