Zapraszamy wszystkich, których rodziny związane są z żydowskim Lublinem i Lubelszczyzną na “Zjazd Lublinerów 2017”, organizowany przez Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN”.

Zapraszamy wszystkich, których rodziny związane są z żydowskim Lublinem i Lubelszczyzną na “Zjazd Lublinerów 2017”, organizowany przez Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN”.

Teatr NN

„LUBLINERZY” Andrzeja Titkowa

Szanowni Państwo,

Jestem poetą, reżyserem, scenarzystą i producentem. W branży filmowej pracuję prawie pół wieku. Jestem autorem osiemdziesięciu filmów dokumentalnych, filmów fabularnych, spektakli teatralnych i telewizyjnych. Filmy o tematyce żydowskiej są obecne w mojej twórczości od wielu lat. Pełnometrażowy dokument „Lublinerzy” to jeden z nich. Pracuję nad nim od kilku lat. Rozmawiam z przyszłymi protagonistami, czytam książki i artykuły na ten temat, odwiedzam miejsca akcji przyszłego filmu i rozmyślam nad jego przyszłym kształtem. Co więcej, w dniach 3-7 lipca 2017 roku odbył się w Lubliner Reunion, zorganizowany przez Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”. W spotkaniu tym wzięło udział ponad 200 osób z całego świata. Uczestniczyłem w tym niezwykłym wydarzeniu i prowadziłem jego dokumentację. W ten właśnie sposób narodził się projekt filmu dokumentalnego, który obecnie pragnę zrealizować.

W filmie „LUBLINERZY” chcę przedstawić historię kilku żydowskich rodzin na szerszym, społeczno-politycznym tle historii międzywojennej Polski. Chcę pokazać możliwie wszystkie aspekty tego życia, niczego nie pomijając, ani nie zatajając. Polska była przez wieki krajem wielokulturowym, a życie społeczności żydowskiej było nierozerwalnie związane z polską historią. Korzenie bohaterów tego filmu są ściśle związane z Lublinem i choć los rozrzucił ich po całym świecie, tysiące niewidzialnych nici wiążą ich wciąż z tym miastem. W tym filmie chcę pokazać problem Zagłady od strony psychologicznej i jednostkowej, poprzez bardzo osobiste, często intymne, opowieści filmowych protagonistów. Każda z tych historii jest inna, lecz wszystkie są jednakowo poruszające i niosą humanistyczne przesłanie. Protagoniści tego filmu przetrwali jedynie dzięki wielkiej determinacji swoich przodków. Chcę w tym filmie pokazać nie tylko niewyobrażalne cierpienie związane z żydowskim losem podczas Zagłady, ale także zaakcentować ludzką wolę przetrwania, która potrafi przezwyciężyć śmierć.

Ten dokument jest projektem bardzo wyjątkowym i trudnym ze względu na sam temat, jak również z powodu ilości protagonistów i miejsc zdjęciowych oraz wielu innych elementów. Pewne środki finansowe zostały już pozyskane dzięki szczodrości Prezydenta Lublina, pan Krzysztofa Żuka, jednak jest to kwota niewystarczająca do rozpoczęcia produkcji. W tej sytuacji zmuszony jestem do poszukiwania jeszcze innych źródeł finansowania i, z tego powodu, zwracam się również do Państwa. Pieniądze uzyskane z tej zbiórki umożliwią rozpoczęcie produkcji filmu. Jej pierwszym etapem będą rozmowy z protagonistami mieszkającymi obecnie w Izraelu. Ten niezwykle ważny i potrzebny film ma szansę powstać jedynie dzięki Waszej wspaniałomyślnej pomocy.

Prace nad filmem wesprzeć można za pośrednictwem platformy crowfundingowej: pomagam.pl/jso3n70o

Z poważaniem

Andrzej Titkow