Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Teatr NN

Lista dokumentów

Dokumenty – XIV wiek 

 1. Przywilej lokacyjny miasta Lublina z 15 sierpnia 1317 roku
 2. Dokument Kazimierza Wielkiego z 25 stycznia 1342 roku
 3. Dokument Elżbiety Łokietkówny z 4 lipca 1371 roku
 4. Dokument Elżbiety Łokietkówny z 7 stycznia 1377 roku
 5. Dokument Piotra ze Szczekocin z 9 września 1377 roku
 6. Dokument Piotra ze Szczekocin z 16 września 1379 roku
 7. Dokument Jagiełły i Skirgiełły z 15 kwietnia 1383 roku
 8. Dokument Władysława Jagiełły z 2 stycznia 1392 roku

Dokumenty – XV wiek

 1. Dokument z 4 czerwca 1421 roku
 2. Dokument Kazimierza Jagiellończyka z 30 czerwca 1448 roku
 3. Dokument Kazimierza Jagiellończyka z 5 stycznia 1450 roku
 4. Dokument Kazimierza Jagiellończyka z 16 lutego 1456 roku
 5. Dokument Jana Olbrachta z 21 września 1494 roku

Dokumenty – XVI wiek

 1. Dokument Aleksandra Jagiellończyka z 26 lutego 1506 roku
 2. Dokument Zygmunta Starego z 17 maja 1508 roku
 3. Dokument Zygmunta Starego z 2 października 1518 roku
 4. Dokument Zygmunta Starego z 29 grudnia 1521 roku
 5. Dokument Zygmunta Starego z 27 lutego 1523 roku
 6. Dokument Zygmunta Starego z 12 maja 1524 roku
 7. Dokument Zygmunta Starego z 24 marca 1531 roku
 8. Dokument Zygmunta Starego z 26 maja 1535 roku
 9. Dokument Zygmunta Starego z 25 września 1535 roku
 10. Dokument Zygmunta Starego z 11 kwietnia 1536 roku
 11. Dokument Zygmunta Starego z 7 czerwca 1541 roku
 12. Dokument Zygmunta Starego z 27 października 1541 roku
 13. Dokument Zygmunta Starego z 9 marca 1542 roku
 14. Dokument Zygmunta Starego z 20 stycznia 1548 roku
 15. Dokument Zygmunta Augusta z 26 grudnia 1555 roku
 16. Dokument Zygmunta Augusta z 9 czerwca 1559 roku
 17. Dokument Zygmunta Augusta z 6 sierpnia 1566 roku
 18. Dokument Zygmunta Augusta z 23 sierpnia 1567 roku
 19. Dokument unii lubelskiej z 1 lipca 1569 roku
 20. Dokument Stefana Batorego z 7 marca 1578 roku
 21. Dokument Zygmunta III z 24 listopada 1591 roku

Lustracja

 1. Lustracja z 1570 roku

Regesty z ksiąg grodzkich lubelskich

 1. Oblata dokumentu króla Zygmunta Augusta z 20 sierpnia 1555 roku
 2. Oblata dokumentu Zygmunta Augusta z 7 stycznia 1557 roku
 3. Oblata dokumentu króla Zygmunta Augusta z 6 sierpnia 1566 roku
 4. Oblata dokumentu króla Zygmunta Augusta z 26 sierpnia 1566 roku
 5. Oblata dokumentu wojewody lubelskiego z 15 listopada 1566 roku
 6. Oblata dokumentu króla Zygmunta Augusta z 28 maja 1568 roku
 7. Oblata dokumentu Jana Firleja z lipca 1568 roku
 8. Oblata dokumentu króla Zygmunta Augusta z 19 stycznia 1569 roku
 9. Oblata dokumentu króla Zygmunta Augusta z 26 lutego 1569 roku
 10. Oblata dokumentu króla Zygmunta Augusta z 15 czerwca 1569 roku
 11. Sprawa pomiędzy Żydem Israelem z Łęczycy, a Żydem Szymonem z Krakowa
 12. Sprawa pomiędzy Żydami Abrahamem Hudziczem z Chełma, Lewkonem i Aronem z Lubomli oraz Zelmanem z Rathny, a Jarnotą celnikiem z Wilna
 13. Sprawa pomiędzy Żydami Josefem i Jakubem Wieprzkiem, a Janem Gybet
 14. Sprawa pomiędzy Żydami z Krakowa Dawidem, Israelem Czarnym, Salomonem i innymi Żydami krakowskimi, a szlachetnym Adrianem Kunickim
 15. Sprawa pomiędzy Żydem Zusmanem, a mieszczaninem Wawrzyńcem i Pawłem Aurigą
 16. Sprawa Żyda Josepha
 17. Sprawa pomiędzy Żydami Judą Feliksowiczem, Moysesem Krasniczkim, Salomonem i Bieniaszem, a Jakubem Gielczowskim
 18. Sprawa pomiędzy Żydówką Zuzanną Kraśnicką, a Jakubem Gileczowskim
 19. Spór pomiędzy Żydami Judą Feliksowiczem oraz Moysesem Kraśnickim, a Kacprem złotnikiem
 20. Sprawa pomiędzy Dominikeim Alamanem, a Żydami zamieszkującymi podzamcze lubelskie
 21. Sprawa pomiędzy Żydem Szachną, a Żydami Jakubem Malinowskim oraz Herczkiem
 22. Sprawa pomiędzy Żydami z Kazimierza, a Żydem Szachną
 23. Sprawa pomiędzy Żydem Szachną, a Żydami z Kazimierza
 24. Sprawa pomiędzy Żydami Herczkiem Joserem, Bisskiem Josephem i innymi Żydami, a Żydem Szachną
 25. Wręczenie pozwu przed sąd królewski Żydowi Szachnie
 26. Sprawa Żydów Moysesa Kraśnickiego, Salomona z Kazimierza oraz Bieniasza z Kazimierza przeciw Jakubowi Gierowskiemu i Feliksowi z Gdys
 27. Sparawa Żydów Salomona Mydlarza i jego żony Sary przeciw Żydowi Gotlibowi Szklarzowi oraz Maciejowi Piwowarowi
 28. Sprawa pomiędzy Tomaszem Szczepierzawskim z Szczeprawisk, a Żydem Markiem Slotkim
 29. Sprawa pomiędzy Żydem Lewkiem, a Janem Firlejem z Warszawy
 30. Sprawa pomiędzy Żydem Idelem Israelowiczem, a Iwanem Iwanowiczem Horodyskim
 31. Wpis dotyczący Żyda Abrahama Jakubowicza
 32. Wpis dotyczący Żyda Abrahama z Bełzu
 33. Wpis dotyczący Żydów Czadika i Słomy
 34. Wpis dotyczący Żyda Izraela Sachnowicza
 35. Wpis dotyczący Żyda Judy
 36. Wpis dotyczący Żyda Kalmana
 37. Wpis dotyczący Żyda Nosko Jaszkowicza
 38. Wpis dotyczący Żyda Moszka
 39. Wpis dotyczący Żyda Moszka Jackowicza oraz Żydów chełmskich
 40. Wpis dotyczący Żydów z Parczewa

Zapiski z księgi podwojewodzińskiej lubelskiej

 1. Zapiski z księgi podwojewodzińskiej lubelskiej