Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zdjęcia Lublina z lat 60. i 70. XX wieku z dawnego zasobu Miejskiej Rady Narodowej

Niniejsza kolekcja fotografii pochodzi z dawnego zasobu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Zdjęcia zostały wykonane w latach od 1969 do 1973 roku. Przedstawiają prace budowlane dróg w obrębie miasta Lublina, widoki ulic (Konopnicka, Kalinowszczyzna, Lubomelska i Czechowska, Ruska, Kunickiego, Droga Męczenników Majdanka) i budynków; rozkopy podczas budowy ulic, budowę szosy, a nawet zaśmiecenie chodnika.

Ulica Bramowa w Lublinie
Ulica Bramowa w Lublinie

Charakterystyka kolekcji

 

W maju 2005 roku, w związku z akcją „wagon.lublin.pl” do Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” trafiły zdjęcia z dawnego zasobu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Zdjęcia wykonane na potrzeby Prezydium zostały wypożyczone od Pani Jolanty Jurkiewicz. Przekazany do skopiowania zbiór zawiera 153 zdjęcia. Większość zdjęć jest opatrzona pieczęcią:

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni

Autorem większości zdjęć jest Marian Budzyński. Prawie wszystkie były opisane na odwrocie. Dzięki tym informacjom wiadomo, że fotografie były wykonywane od 1969 do 1973 roku. Jedyne wydarzenie, jakie zostało udokumentowane na zdjęciach to przejazd delegacji na otwarcie pomnika na Majdanku. Zdjęcia pochodzą z punktu skupu surowców wtórnych przy ulicy Kunickiego, który prowadziła siostra obecnej właścicielki. Zdjęcia zostały przyniesione do punktu skupu w latach 80. i wymienione na papier toaletowy.

"Klin" w przebudowie
"Klin" w przebudowie

Cmentarz przy ul. Lipowej
Cmentarz przy ul. Lipowej