Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Służba zdrowia

Skan negatywu, sygnatura 6811
Sala szpitalna

Pacjenci

 

Relacje między lekarzami a pacjentami w czasach komunizmu Mój punkt widzenia czyli relacja anestezjologa z pacjentem jest mocno specyficzna, to jest rzeczywiście już zaawansowany proces, w który wszedł pacjent. To już jest przygotowanie do operacji, nawet jeżeli nie na samej sali operacyjnej to w przeddzień, ale to już my się szykujemy do operacji i najważniejszym wydarzeniem dla tego pacjenta jest to leczenie, które go tam czeka. Tak, że trudno było, to nie była dobra okazja do rozmowy.

 

 

Pobyt w szpitalu - Anna Mirosława Bocian-Czyż - fragment relacji świadka historii

 

Pracownicy służby zdrowia

 

 

[...] wystawianie fałszywego zaświadczenia o zdrowiu jest złamaniem pewnych reguł kodeksu etyki, ale że były jednak robione w dobrej sprawie. Słyszymy o lewych zwolnieniach dla gangsterów; kto ma jakiekolwiek kłopoty na wyższym szczeblu, to od razu jest chory.To są problemy, trywialnie nazwę, lewych zwolnień lekarskich. Myśmy to wtedy robili,tylko myśmy to robili w innej sytuacji i w innym celu.To tak jak Polacy zawsze mają pewien kłopot, bo zawsze byli w opozycji, mówię o społeczeństwie, zawsze mieli albo okupanta, albo zaborcę. Zawsze była ta wojna. I ta wojna wciąż w nas tkwi, coś w nas zostało z tamtego.

 

 

Montaż tomografu w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie

 

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie