W 2010 r. zamknięta została ostatnia lubelska cegielnia. Wraz z nią zakończył się również pewien okres historyczny, trwający nieustannie od końca XII w. Po większości kompleksów cegielniczych nie pozostał nawet ślad, a ostatnie ruiny chylą się ku upadkowi. Obiekty, którym miasto zawdzięcza swój rozwój i rozkwit znikły zupełnie z jego przestrzeni.

Wykonaliśmy rekonstrukcję 3D cegielni „Kalinowszczyzna”. W wirtualnej cegielni internauci będą mogli zapoznać się z dawnym procesem produkcji cegły. Utworzyliśmy również multimedialną mapę lubelskich cegielni. W portalu umieszczone są również monografie cegielni, ikonografia, mapy pamięci oraz wspomnienia świadków historii.

W 2010 r. zamknięta została ostatnia lubelska cegielnia. Wraz z nią zakończył się również pewien okres historyczny, trwający nieustannie od końca XII w. Po większości kompleksów cegielniczych nie pozostał nawet ślad, a ostatnie ruiny chylą się ku upadkowi. Obiekty, którym miasto zawdzięcza swój rozwój i rozkwit znikły zupełnie z jego przestrzeni.

Wykonaliśmy rekonstrukcję 3D cegielni „Kalinowszczyzna”. W wirtualnej cegielni internauci będą mogli zapoznać się z dawnym procesem produkcji cegły. Utworzyliśmy również multimedialną mapę lubelskich cegielni. W portalu umieszczone są również monografie cegielni, ikonografia, mapy pamięci oraz wspomnienia świadków historii.

Modele 3D

Piec Hoffmanowski

Piec jest niezbędny do wypału surowej, wysuszonej cegły, która uzyskuje w ten sposób odpowiednią twardość i odporność na warunki atmosferyczne. Typ starszy to „piec podłogowy”, w którym wypał odbywał się w czeluści ziemnej. W II poł. XIX w. rozpowszechnił się piec hoffmanowski, w którym wypał odbywał się w cyklu okrężnym. Piec – ceglana budowla na planie owalu, posiadał kilkanaście komór. W każdej z nich cegła znajdowała się w innej fazie wypału. Pożądana maksymalna temperatura wypału to 1000 – 1200 ˚C.

 

Lada

Niewielki dźwig, używany do podnoszenia dużych ciężarów, przy użyciu niewielkiej siły. W cegielni używany m. in. do podnoszenia szybrów w piecu.

 

Taczka na glinę

Do transportu gliny na terenie cegielni.

 

Taczka do wożenia gotowych cegieł

Do transportu cegieł na terenie cegielni, o charakterystycznym płaskim dnie.

 

Stół formierski

Drewniany stół z wysokimi krawędziami, do przesypywania formy piachem.

 

Wagoniki

Sposób transportu gliny na terenie cegielni, z wyrobiska do sznajdra i ze sznajdra do formiarek, popychane przez pracowników.