Niezależny ruch wydawniczy

„Miesiące” – pismo NSZZ „Solidarność” w Lublinie
„Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików” w Lublinie
Lubelski niezależny ruch wydawniczy 1978–1990 – spis książek
Prasa niezależna – „ABC. Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne” (1984–1989)
Prasa niezależna – „Antyk” (1986–1989)
Prasa niezależna – „Biuletyn Informacyjny Kolejarzy” (1983–1989)
Prasa niezależna – „Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Puławy” (1980–1981)
Prasa niezależna – „Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Przedsiębiorstwo Państwowe «Polmozbyt» w Lublinie” (1981)
Prasa niezależna – „Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni” (1980–1981)
Prasa niezależna – „Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Ziemi Krasnostawskiej” (1981, 1989)
Prasa niezależna – „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Akademii Rolniczej w Lublinie” (1981)
Prasa niezależna – „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» FSC Lublin” (1981)
Prasa niezależna – „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Ziemi Kraśnickiej Region Środkowo-Wschodni” (1981)
Prasa niezależna – „Biuletyn Informacyjny NSZZ Rolników Indywidualnych «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni” (1980–1981)
Prasa niezależna – „Biuletyn Informacyjny NZS Lublin. Wydanie Wojenne” (1981–1982)
Prasa niezależna – „Biuletyn Informacyjny Regionu Chełmskiego” (1980–1981)
Prasa niezależna – „Biuletyn Informacyjny Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność». Wydanie Wojenne” (1982)
Prasa niezależna – „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność FSC Lublin” (1982–1986)
Prasa niezależna – „Biuletyn Informacyjny Ziemi Kraśnickiej «Solidarność»” (1982–1983)
Prasa niezależna – „Biuletyn Informacyjny” (1980–1981)
Prasa niezależna – „Biuletyn Informacyjny” (1981)
Prasa niezależna – „Biuletyn Informacyjny” (1982–1983)
Prasa niezależna – „Biuletyn Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Fabryki Łożysk Tocznych im. M. Buczka w Kraśniku” (1980–1981)
Prasa niezależna – „Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów” (1980–1981)
Prasa niezależna – „Biuletyn Strajkowy Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego” (1981)
Prasa niezależna – „Biuletyn Ziemi Zamojskiej” (1981)
Prasa niezależna – „Całym Zdaniem” (1981)
Prasa niezależna – „CurieR” (1988–1989)
Prasa niezależna – „Czarno na Białym” (1985–1987)
Prasa niezależna – „Express. Informator Agencji «AS» NSZZ «Solidarność» Fabryki Łożysk Tocznych – 1 Kraśnik” (1981)
Prasa niezależna – „Fajsławice” (1987–1990)
Prasa niezależna – „Gazeta Rolników” (1988–1989)
Prasa niezależna – „Gazeta Wiejska” (1989–1990)
Prasa niezależna – „Głos Młodych” (1982–1983)
Prasa niezależna – „Goniec” (1988–1991)
Prasa niezależna – „Grot” (1981–1989)
Prasa niezależna – „Informator Akademicki” (1981)
Prasa niezależna – „Informator NSZZ «Solidarność» AR w Lublinie” (1981)
Prasa niezależna – „Informator NSZZ «Solidarność» Ziemi Zamojskiej – Roztocza” (1985–1989)
Prasa niezależna – „Informator Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» Chełm” (1983–1988)
Prasa niezależna – „Informator Strajkowy Nauczycieli” (1981)
Prasa niezależna – „Informator Strajkowy” (1981)
Prasa niezależna – „Informator Strajkowy” (1981)
Prasa niezależna – „Informator Zjazdowy Biuletynu «Solidarność»” (1981)
Prasa niezależna – „Informator. Region Środkowo-Wschodni «Solidarność»” (1981–1989)
Prasa niezależna – „Informator” (1981)
Prasa niezależna – „Informator” (1982)
Prasa niezależna – „Komunikaty Tygodniowe” (1981)
Prasa niezależna – „Kontrapunkt” (1982)
Prasa niezależna – „Koziołek” (1988)
Prasa niezależna – „Kret” (1982)
Prasa niezależna – „Kronika Lubelska” (1979–1980)
Prasa niezależna – „Kronika Wydarzeń” (1981)
Prasa niezależna – „KUL-ier” (1980–1981)
Prasa niezależna – „Miesięcznik. Opinie, Komentarze, Analizy” (1982–1985)
Prasa niezależna – „Monolog” (1981)
Prasa niezależna – „Proletaryat” (1988–1989)
Prasa niezależna – „Przeszłość – Przyszłości” (1981)
Prasa niezależna – „Roztocze. Pismo NSZZ «Solidarność»” (1983–1988)
Prasa niezależna – „Serwis Informacyjny NSZZ «Solidarność» Regionu Chełmskiego” (1981)
Prasa niezależna – „Słowo i Czyn” (1982)
Prasa niezależna – „Słowo” (1980–1981)
Prasa niezależna – „Solidarność AM” (1981)
Prasa niezależna – „Solidarność Kolejowa” (1980–1981)
Prasa niezależna – „Solidarność Nauczycieli Chełmskich” (1980–1981)
Prasa niezależna – „Solidarność Nauczycielska” (1981)
Prasa niezależna – „Solidarność Nauczycielska” (1982–1990)
Prasa niezależna – „Solidarność Uniwersytecka” (1980–1981)
Prasa niezależna – „Solidarność Ziemi Lubartowskiej” (1981)
Prasa niezależna – „Solidarność Ziemi Puławskiej. Wydanie Wojenne” (1982–1983)
Prasa niezależna – „Solidarność Ziemi Puławskiej” (1980–1989)
Prasa niezależna – „Solidarność” (1981)
Prasa niezależna – „Solidarność” (1981)
Prasa niezależna – „SW Lublin” (1983–1987)
Prasa niezależna – „Szaniec” (1980–1981)
Prasa niezależna – „Ścieżki” (1980)
Prasa niezależna – „Świt” (1985–1986)
Prasa niezależna – „Victoria” (1988–1989)
Prasa niezależna – „Wieś Solidarna” (1983–1985)
Prasa niezależna – „Wola Narodu. Biuletyn Solidarności Walczącej” (1982–1983)
Prasa niezależna – „Wolant” (1982)
Prasa niezależna – „Wolny Polak” (1981)
Prasa niezależna – „Wspólna Praca” (1980–1981)
Prasa niezależna – „Wywrotowiec” (1981)
Prasa niezależna – „Zamojski Biuletyn Informacyjny” (1980–1981)
Prasa niezależna – „Zawiszak” (1980–1981)
Prasa niezależna – „Zawiszak” (1980–1981)
Prasa niezależna – „Żak” (1987–1989)
Prasa niezależna – spis tytułów wydawanych w regionie chełmskim
Prasa niezależna –„Zeszyty Problemowe Ośrodka Badań Społecznych NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni” (1981)
Prasa niezależna w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1977–1990
Wydawnictwo Aut '82 (1982–1986)
Wydawnictwo Biblioteka „Informatora” (1983–1988)
Wydawnictwo Niezależne CiS (1984–1989)
Wydawnictwo Respublica (1986–1989)
Wydawnictwo Vademecum (1984–1986)