Artur Międzyrzecki

Julia Hartwig's Biography

Poet, writer, essayist, translator from French and English, author of many volumes of poetry, introductions to Edward Hartwig’s photographic albums and books for children.

 

 

Julia Hartwig – życiorys

Poetka, pisarka, eseistka, tłumaczka z języka francuskiego i angielskiego, autorka wielu tomów poetyckich, wstępów do albumów Edwarda Hartwiga, książek dla dzieci.

 

Subskrybuje zawartość