Elegia lubelska

Julia Hartwig's Biography

Poet, writer, essayist, translator from French and English, author of many volumes of poetry, introductions to Edward Hartwig’s photographic albums and books for children.

 

 

Julia Hartwig – rodzina

Rodzina Hartwigów w Ogrodzie Saskim
Od lewej: Julia, Walenty, Helena (żona Edwarda), Edward, Ludwik, Zofia, Władysław (mąż Zofii), Helena.
Zdjęcie ze zbiorów Ewy Hartwig-Fijałkowskiej

 

 

Rodzina Julii Hartwig trafiła do Lublina po 1918 roku, po rewolucji bolszewickiej. Julia Hartwig urodziła się jako najmłodsze dziecko Marii i Ludwika Hartwigów. Miała czwórkę rodzeństwa – siostry: Helenę i Zofię oraz braci: Walentego i Edwarda.

Czytaj >>> historię rodziny Hartwigów opisaną w eseju Radość z Zaułka

Czytaj i słuchaj >>> wspomnień Julii Hartwig o rodzinie zarejestrowanych w ramach programu Historia Mówiona

 

Julia Hartwig – życiorys

Poetka, pisarka, eseistka, tłumaczka z języka francuskiego i angielskiego, autorka wielu tomów poetyckich, wstępów do albumów Edwarda Hartwiga, książek dla dzieci.

 

Julia Hartwig – twórczość

Wykaz tomów poetyckich, szkiców, poematów prozą, reportaży, dzienników podróży, tłumaczeń i monografii autorstwa Julii Hartwig.

 

Julia Hartwig – wiersze o Lublinie

Julia Hartwig podpisuje tomiki poetyckie
podczas uroczystości
wręczenia nagrody Kamień. 2009 rok.
Fot. Joanna Zętar

Motyw rodzinnego miasta pojawia w wielu utworach Julii Hartwig.

 
Elegia lubelska jest najbardziej znanym i najczęściej cytowanym w kontekście Lublina utworem poetki.

Wiersz Niepotrzebne skreślić dotyczy całej rodziny Hartwigów, Przywoływanie Julia Hartwig poświęciła matce, Marii, natomiast Na cześć moich braci, Pamięci W. i Siostra rodzeństwu.

 

Utwór Koleżanki ściśle dotyczy szkolnych lat poetki.

W wierszach Elegia lubelska, Odwiedziny, Pamięci Czechowicza pojawia się postać Józefa Czechowicza.

W 2009 roku z okazji nadania poetce Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublina oraz z okazji przynania jej nagrody Kamień, oraz w 2011 roku z okazji 90. rocznicy urodzin Julii Hartwig, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” wydał okolicznościowe tomiki wierszy zatytułowane Powroty. Tomik zawiera „lubelskie” wiersze Julii Hartwig: Elegia lubelska, Niepotrzebne skreślić, Przywoływanie, Na cześć moich braci, Pamięci W., Siostra, Koleżanki, W drodze, Lublin 1946, Victoria, Odwiedziny, Pamięci Czechowicza, Powrót do domu dzieciństwa, oraz wiersz *** [Mówi akacja z dzieciństwa].

 

 

Przeczytaj >>> tom wierszy Powroty edycja z 2009 roku

Przeczytaj >>> tom wierszy Powroty edycja z 2011 roku

Przeczytaj >>> wydawnictwo Zaułek Hartwigów z wierszami Julii Hartwig i esejem Radość z Zaułka

 

 

Posłuchaj >>> Julii Hartwig czytającej swoje wiersze: Koleżanki, Napiętnowanie jesieni

 

Posłuchaj >>> wiersza Julii Hartwig Elegia lubelska w interpretacji Witolda Dąbrowskiego

 

Obejrzyj >>> fragment spotkania Misterium Wiersza, podczas którego Julia Hartwig czytała swoje wiersze. Misterium Wiersza odbyło się podczas Festiwalu Miasto Poezji w 2012 roku

 

 

 

Julia Hartwig – Lublin

Julia Hartwig w Zaułku Hartwigów w Lublinie. Fot. Joanna Zętar

 

 

Julia Hartwig urodziła się w Lublinie. Jej rodzina mieszkała początkowo w kamienicy przy ulicy Staszica 2. Następnie, po wielokrotnych przenosinach, na ulicy Narutowicza 23.
 

 

Najbardziej znanym adresem kojarzonym z rodziną Hartwigów był adres podwórka pomiędzy ulicami Peowiaków 2 (dawniej Szpitalna 2) i Narutowicza 19. W tym miejscu znajdował się słynny zakład fotograficzny Hartwigów – początkowo prowadzony przez Ludwika Hartwiga, a następnie przejęty przed Edwarda Hartwiga.

 

Julia Hartwig przebywała w Lublinie do zakończenia II wojny światowej. Następnie przeniosła się do Warszawy. Jednak mieszkając w Warszawie, wielokrotnie powracała do miasta rodzinnego. Okazją były spotkania autorskie, promocje książek, festiwale poetyckie.

Czytaj więcej >>> o wizytach Julii Hartwig w Lublinie

Jedna z takich wizyt miała miejsce 5 listopada 2004 roku. Julia Hartwig wraz z innymi członkami rodziny, m.in. bratanicami: Ewą Hartwig-Fijałkowską i Danutą Saulewicz, uczestniczyła w uroczystościach związanych z otwarciem Zaułka Hartwigów. Zaułek to przejście pomiędzy ulicą Kowalską a placem Rybnym, którego nazwa upamiętnia wszystkich członków lubelskiej rodziny Hartwigów.

Czytaj więcej>>> w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodka – Teatr NN”

 

Julia Hartwig i Piotr Kowalczyk podczas uroczystości
nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublina.
2009 rok. Fot. Piotr Sztajdel

 

Rada Miasta Lublina w 2009 roku uhonorowała Julię Hartwig tytułem Honorowego Obywatela Miasta Lublina. Wizyta Julii Hartwig w Lublinie była połączona z wręczeniem poetce nagrody Kamień przyznawanej przez Festiwal Miasto Poezji organizowany przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Czytaj więcej >>> w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

Obejrzyj >>> galerię zdjęć z uroczystości nadania Julii Hartwig Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublina

Obejrzyj >>> galerię zdjęć z uroczystości wręczenia Julii Hartwig nagrody Kamień

 

 
 

 

 

Julia Hartwig (1921-2017)

Julia Hartwig podczas wizyty w Lublinie w 2006 roku.
Fot. Joanna Zętar

 

Julia Hartwig – jedna z najbardziej uznanych współczesnych polskich poetek, także pisarka, eseistka, tłumaczka z języka francuskiego i angielskiego, autorka wstępów do albumów Edwarda Hartwiga.
 

Julia Hartwig urodziła się 14 sierpnia 1921 roku w Lublinie. Tutaj ukończyła szkołę podstawową i średnią, w 1939 roku zdała egzamin maturalny. W Lublinie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, rozpoczęła studia, następnie przeniosła się do Warszawy. Wielokrotnie przebywała za granicą, gdzie kontynuowała pracę literacką, pisząc własne utwory poetyckie, a także pracując nad przekładami, między innymi z literatury francuskiej.

 

Czytaj >>> życiorys Julii Hartwig

 

Poetka ma w dorobku ponad 25 tomów wierszy, jest także autorką szkiców, felietonów, poematów prozą, monografii pisarzy i poetów, z których za najważniejszą uważa się monografię poświęconą Apollinaire'owi.

 

Czytaj >>> wykaz tomów poetyckich, szkiców, poematów prozą, reportaży, dzienników podróży, tłumaczeń i monografii autorstwa Julii Hartwig

 

Subskrybuje zawartość