rodzina Hartwigów

Julia Hartwig – lubelskie adresy

Mapa lubelskich adresów zamieszkania Julii Hartwig i jej rodziny wraz z archiwalną historią poszczególnych obiektów.

 


Pokaż Lubelskie adresy Julii Hartwig na większej mapie

 

 

Ludwik Hartwig (1883–1975)

Fotograf, zasłużony mieszkaniec Lublina, ojciec Julii i Edwarda Hartwigów.

 

Julia Hartwig – spacer po Lublinie

Spacer po Lublinie z Julią Hartwig odbył się 12 maja 2006 roku.  Był częścią trzydniowego pobytu poetki w Lublinie.

Czytaj więcej >>> o pobycie Julii Hartwig w Lublinie w 2006 roku

 

Julia Hartwig – wizyty w Lublinie

Julia Hartwig urodziła się w Lublinie w 1921 roku. Rodzinne miasto na stałe opuściła po zakończeniu II wojny światowej – w 1946 roku. Jednak mieszkając w Warszawie, wielokrotnie powracała do miasta rodzinnego. Okazją były spotkania autorskie, promocje książek, festiwale poetyckie. W ostatnim czasie poetka najczęściej przyjeżdżała do Lublina na zaproszenie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Wizyty Julii Hartwig w Lublinie miały miejsce w 1996, 2001, 2004, 2006, 2009, 2011, 2012 i 2014 roku.

 

Julia Hartwig – środowisko

Postaci z lubelskiego środowiska artystycznego, z którymi zetknęła się Julia Hartwig, to przede wszystkim Józef Czechowicz, Józef Łobodowski i Wiktor Ziółkowski. Młodzi, z którymi współtworzyła młodsze pokolenie lubelskich pisarzy i poetów to Anna Kamieńska i Jerzy Pleśniarowicz.
 
 
 
 
O niektórych postaciach lubelskiego środowiska literackiego Julia Hartwig opowiadała w ramach projektu Historia Mówiona:

 

 

Julia Hartwig – rodzina

Rodzina Hartwigów w Ogrodzie Saskim
Od lewej: Julia, Walenty, Helena (żona Edwarda), Edward, Ludwik, Zofia, Władysław (mąż Zofii), Helena.
Zdjęcie ze zbiorów Ewy Hartwig-Fijałkowskiej

 

 

Rodzina Julii Hartwig trafiła do Lublina po 1918 roku, po rewolucji bolszewickiej. Julia Hartwig urodziła się jako najmłodsze dziecko Marii i Ludwika Hartwigów. Miała czwórkę rodzeństwa – siostry: Helenę i Zofię oraz braci: Walentego i Edwarda.

Czytaj >>> historię rodziny Hartwigów opisaną w eseju Radość z Zaułka

Czytaj i słuchaj >>> wspomnień Julii Hartwig o rodzinie zarejestrowanych w ramach programu Historia Mówiona

 

Julia Hartwig – o Annie Kamieńskiej

Anna Kamieńska była najbliższą koleżanką Julii Hartwig w okresie gimnazjalnym. Poetka w wielu wypowiedziach wspomina dom Anny Kamieńskiej na ulicy Wieniawskiej i swoje pobyty w nim:
 
„Anna Kamieńska była moją najbliższą przyjaciółką od wczesnych lat szkolnych. W jej rodzinie zawsze znajdowałam w jakimś sensie schronienie. Ponieważ dosyć wcześnie utraciłam matkę – miałam wtedy 9 lat – więc taki pobyt w domu, gdzie były trzy córki, matka i była właśnie moja przyjaciółka, nadomiar pisząca podobnie jak ja wiersze, to było wielkie szczęście mojego dzieciństwa późnego.

Ta przyjaźń przetrwała bardzo wiele. Oczywiście z czasem troszeczkę osłabła. Byłyśmy w różnych środowiskach, ja sporo byłam poza Polską, ale te więzi były zawsze bardzo między nami bliskie. To była osoba bardzo niezwykła, bardzo pracowita, bardzo utalentowana, której droga życiowa była wcale nie taka łatwa i dotyczyła także spraw teologii, religii, do której początkowo miała bardzo wielkie zastrzeżenia”. 

 
Przeczytaj >>> wspomnienie Julii Hartwig o Annie Kamieńskiej
 
Anna Kamieńska jest bohaterką eseju Hanka i Ania opublikowanego w tomie Pisane przy oknie

 

Julia Hartwig – życiorys

Poetka, pisarka, eseistka, tłumaczka z języka francuskiego i angielskiego, autorka wielu tomów poetyckich, wstępów do albumów Edwarda Hartwiga, książek dla dzieci.

 

Julia Hartwig – twórczość

Wykaz tomów poetyckich, szkiców, poematów prozą, reportaży, dzienników podróży, tłumaczeń i monografii autorstwa Julii Hartwig.

 

Subskrybuje zawartość