Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

Zgromadzenie sióstr szarytek w Lublinie - historia zgromadzenia

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (łac. Institutum Puellarum Caritatis S. Vincenti à Paulo) znane jest w Polsce pod popularną nazwą „szarytek”, która wywodzi się od francuskiego słowa „charité”, oznaczającego miłosierdzie. Powstało w Paryżu w pierwszej połowie XVII wieku w odpowiedzi na problem nędzy duchowej i materialnej ludu wiejskiego.

W 1652 roku siostry przybyły do Polski i zamieszkały najpierw w Łowiczu, następnie w Warszawie. Opiekowały się chorymi, wychowywały dzieci i sieroty, a podczas wojny polsko-szwedzkiej w 1655 roku zajmowały się rannymi żołnierzami.

Subskrybuje zawartość