św. Dominik de Guzman

Zakon ojców dominikanów w Lublinie – historia zakonu

Zakon Kaznodziejski (łac. Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) powstał we Francji na początku XIII wieku. Jego założycielem był św. Dominik de Guzman. Zgodnie z jego zamierzeniem bracia mieli żyć według ideałów Ewangelii. Obok apostolatu ważnym punktem była konieczność kształcenia, co nadawało zakonowi charakter intelektualny. Pierwszy klasztor powstał w 1215 roku w Tuluzie.

 

Początkowe wzmianki o klasztorze lubelskim pochodzą z 1253 roku, jednak dominikanie mogli przybyć do miasta wcześniej.

 

 

Subskrybuje zawartość