Politechnika Lubelska

Prasa niezależna – „Informator Akademicki” (1981)

„Informator Akademicki”

Pismo wydawane przez Biuro Informacji Studenckiej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Lubelskiej od 19 listopada do 10 grudnia 1981 roku.

 

Prasa niezależna – „Monolog” (1981)

„Monolog”

Pismo wydawane we wrześniu i październiku 1981 roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Lubelskiej.

 

Prasa niezależna – „Solidarność” (1981)

„Solidarność”

Podtytuł „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» Politechniki Lubelskiej”

Pismo wydawane w Lublinie od 15 lutego do 30 listopada 1981 roku na Politechnice Lubelskiej.

 

Subskrybuje zawartość