poeci lubelscy

Tadeusz Kwiatkowski-Cugow (1940-2008)

Poeta, prozaik, eseista i satyryk. Animator i inspirator ruchu literackiego i kulturalnego. Założyciel Międzynarodowego Kongresu Poetów „Arkadia”, jak również inicjator corocznych Wigilii Poetów i Ułanów. Założyciel Fundacji Poetów i Ułanów im. Gen. Bolesława Wieniawy-Długoszewskiego. Był Członkiem Związku Literatów Polskich. Zmarł 6 czerwca 2008 roku.

Eda Ostrowska (ur. 1959)

Eda urodziła się w niedzielę w południe 9 sierpnia 1959 roku w Sławatyczach. Uczęszczała do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie (1978). Wtedy zaczęła wierszem zaklinać rzeczywistość małego nadbużańskiego miasteczka pod troskliwym okiem nauczyciela języka polskiego, Józefa Ferta.

 

     fot. Marcin Sudziński

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfred Wierzbicki – bibliografia

Poezja, rozprawy, eseje, publikacje naukowe, opracowania, komentarze i polemiki Alfreda Marka Wierzbickiego.

 

Niezrealizowane plany wydawnicze

Wiemy o dwóch publikacjach lubelskich poetów, które były przez nich planowane, a nawet zapowiadane, a które nigdy nie doczekały się druku.

 


 

„Antologia współczesnych poetów lubelskich” (1939)

W 1939 roku została opublikowana Antologia współczesnych poetów lubelskich opracowana przez ks. Ludwika Zalewskiego.
Antologia ukazała się jako trzeci numer „Biblioteki Lubelskiej” firmowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie przy wsparciu finansowym Lubelskiego Związku Pracy Kulturalnej.
Na stronie tytułowej możemy jeszcze znaleźć dodatkowe informacje, że książkę drukowały Lubelskie Zakłady Graficzne Adama Szczuki oraz że składem głównym książki była księgarnia św. Wojciecha mieszcząca się w hotelu Victoria.

 

 

Franciszka Arnsztajnowa, Józef Czechowicz „Stare kamienie” (1934)

Tomik wierszy Franciszki Arnsztajnowej i Józefa Czechowicza pod tytułem Stare kamienie ukazał się na początku 1934 roku. Była to piąta pozycja Biblioteczki Lubelskiej Towarzystwa Miłośników Książki.

Na ostatniej stronie możemy przeczytać:
„Wytłoczono 125 numerowanych egzemplarzy na papierze czerpanym mirkowskim”.

Druk wykonała w styczniu 1934 roku Drukarnia Państwowa w Lublinie „pod zarządem R. Pęczalskiego, a pod kierownictwem J. Pulińskiego. Składał i łamał Wł. Sykut. Tłoczył T. Siczek”.

 

Pokaż treść!
Franciszka Arnsztajnowa w młodości
Józef Czechowicz, 1925

 

„Wybór wierszy poetów lubelskich” (1945)

Wybór wierszy poetów lubelskich” ukazał się w Lublinie w roku 1945. Był to pierwszy wydany po wojnie tomik lubelskich poetów. Został on wydany przez Związek Zawodowy Literatów Polskich.

 

W Bibliotece im. H. Łopacińskiego zachował się egzemplarz tego tomiku z dedykacją wpisaną ręką Julii Hartwig: Panu Józefowi Nikodemowi Kłossowskiemu z serdecznym uściskiem dłoni Julia Hartwig, Jerzy Pleśniarowicz. Lublin 1945.

„Wybór wierszy poetów lubelskich” drukowany był w Zamościu na przełomie 1944 i 1945 roku. Wydanie tomiku nadzorował J. Pleśniarowicz.

 

We wstępie Od Wydawnictwa dowiadujemy się, że autorzy zamieszczonych w tomiku wierszy: Julia Hartwig, Anna Kamieńska, Zygmunt Mikulski, Zbigniew Piotrowski, Jerzy Pleśniarowicz tworzą na terenie Lublina grupę poetycką związaną wspólnymi upodobaniami poetyckimi.

 

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska

Urszula Władysława Jaros (1955-2007)

Urszula Jaros - związana z Lublinem poetka i malarka. Urodziła się 17 października 1955 roku w Świdwinie w rodzinie rolniczej. Jej ojcem był Antoni Jaros, matką Marianna z domu Wilczek. Zmarła tragicznie 25 sierpnia 2007 r. w Borkowiznie.

Alfred Marek Wierzbicki (ur. 1957)

Alfred Marek Wierzbicki urodził się 14 sierpnia 1957 roku w Maryninie. Ksiądz, wykładowca, poeta i pisarz od wielu lat związany z Lublinem.

 

Józef Zięba (ur. 1932)

Poeta, prozaik, pamiętnikarz, publicysta. W latach 1968-1989 dyrektor Muzeum Literackiego Józefa Czechowicza w Lublinie.
Subskrybuje zawartość