fotografia lubelska

Henryk Filipowicz (1842–po 1915)

Henryk Filipowicz to jedna z najciekawszych postaci związanych z historią lubelskiej fotografii. Wszechstronnie uzdolniony i eksperymentujący artysta malarz, który związał się z fotografią i bronił jej autonomii w świecie artystycznym. Znany teoretyk i filozof fotografii. Rysownik, rzeźbiarz i podróżnik. Właściciel zakładów fotograficznych w Warszawie i Tbilisi.

 

Stanisław Szramowicz

Stanisław Szramowicz – fotograf, właściciel zakładu przy ulicy Lubartowskiej 3. Po Zygmuncie Dobkiewiczu kolejny prezes Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. Odznaczony medalem 10-lecia Polski Ludowej.

 

Mieczysław Rotblit (zm. lata 40. XX wieku)

Mieczysław Abram Rotblit – fotograf; był jednym z lepiej zapowiadających się i najaktywniejszych członków Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego.

 

Henryk Makarewicz (1917–1984)

Henryk Makarewicz – polski fotografik, operator filmowy, od 1945 roku związany z Polską Kroniką Filmową. Członek Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego.

 

Zygmunt Dobkiewicz (zm. 1946)

Zygmunt Dobkiewicz – fotograf, pierwszy prezes Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego.

 

Szaja Mamet (1900–ok. 1942)

Szaja Mamet – fotograf, właściciel atelier, jeden z pierwszych członków Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. Bliżej znany jest z działalności pozazakładowej.

 

Roman Samojedny

Roman Samojedny (Samojeden) – znany lubelski fotograf zawodowy, właściciel atelier „Zofia” przy Krakowskim Przedmieściu 39, członek Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego.

 

Atelier „Wiktoria”

„Fotografia Wiktoria”

Krakowskie Przedmieście 511, 532

 

Subskrybuje zawartość