Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zgromadzenie sióstr szarytek w Lublinie - historia zgromadzenia

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (łac. Institutum Puellarum Caritatis S. Vincenti à Paulo) znane jest w Polsce pod popularną nazwą „szarytek”, która wywodzi się od francuskiego słowa „charité”, oznaczającego miłosierdzie. Powstało w Paryżu w pierwszej połowie XVII wieku w odpowiedzi na problem nędzy duchowej i materialnej ludu wiejskiego.

W 1652 roku siostry przybyły do Polski i zamieszkały najpierw w Łowiczu, następnie w Warszawie. Opiekowały się chorymi, wychowywały dzieci i sieroty, a podczas wojny polsko-szwedzkiej w 1655 roku zajmowały się rannymi żołnierzami.

Czytaj więcej