Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Fabryka cementu „Firlej” w Lublinie

Pod koniec XIX wieku w Królestwie Polskim pojawiło się duże zapotrzebowanie na materiały budowlane. Aby sprostać rosnącym zamówieniom i wykorzystać sytuację gospodarczą, lubelscy ziemianie utworzyli towarzystwo udziałowe z kapitałem zakładowym 350 tysięcy rubli.

Czytaj więcej

Dworek Wincentego Pola w Lublinie

Dworek Wincentego Pola został wzniesiony pod koniec XVIII wieku na terenie folwarku Firlejowszczyzna (obecnie ulica Łęczyńska 46). W latach 1804–1812 był własnością Franciszka Ksawerego Pohla, ojca Wincentego. W 1969 roku został przeniesiony na posesję przy ul. Kalinowszczyzna 13.

 

Czytaj więcej

Literatura lubelska (I poł. XIX w.)

W początkach XIX w. Lublin odwiedził pisarz, Kornel Ujejski. Jako turysta przybył tu w r. 1844. Również poetka i powieściopisarka, Jadwiga Łuszczewska (Deotyma), odwiedziła miasto w 1853 i 1889 r. Niestety nie wszyscy pisarze pozostawiali w swych utworach ślad pobytu w Lublinie. Nawet najbardziej popularny z drugorzędnych poetów romantycznych, rodowity lublinianin Wincenty Pol nie poświęcił żadnego utworu swemu rodzinnemu miastu. Jednak szereg wzmianek u innych pisarzy odnotowano na temat miasta z tego okresu.
Jako ciekawostkę z tego czasu można można też uznać lubelską literaturę masońską.

Czytaj więcej