Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Żydowskie radio w Lublinie

 

Historię żydowskiego radia w Lublinie rozpoczynają rozrywkowe paraaudycje w języku jidysz nadawane od 1937 roku przez radiowęzeł przy ulicy Siennej. Nazywanie tych wydarzeń mianem radia z jednej strony nawiązywało do panującej wówczas mody na radio i stanowiło „chwyt marketingowy”, z drugiej było wyrazem rzeczywistej potrzeby istnienia takiego medium. Rozwój żydowskiej radiofonii w Polsce uniemożliwił wybuch II wojny światowej. Dopiero po jej zakończeniu w Lublinie odrodziło się Polskie Radio, a wraz z nim powstały pierwsze w historii Polski żydowskie audycje radiowe.

 

Czytaj więcej