Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubelski niezależny ruch wydawniczy 1978–1990 – spis książek

W latach 1978–1990 wydawnictwa działające w Lublinie, lub w ten sposób określające miejsce druku, opublikowały w niezależnym od władz komunistycznych obiegu wydawniczym 233 tytuły książkowe.
Najwięcej tytułów wydawano w latach 1981: 32, 1986: 32, 1987: 35, 1988: 36. Najwięcej książek – 37 tytułów – ukazało się nakładem wydawnictwa „Spotkania”.

 

Czytaj więcej

Wydawnictwo Respublica (1986–1989)

Twórcami wydawnictwa Respublica byli: Jadwiga Kozicka, Piotr Kozicki, Mariusz Szyszko, Grzegorz Szyszko i Zygmunt Kozicki. Działalność wydawnictwa przypadła na lata 1986–1989. Wydano ponad 20 książek i między innymi 11 numerów pisma „Kontakt”.

 

Czytaj więcej