Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dominik Bolesław Opolski (ur. 1946)

Dominik Opolski, poeta, prozaik, grafik, znany w środowisku literackim Lublina twórca aforyzmów i anegdot. Urodził się w Michowie. Szkołę średnią ukończył w Kocku. Studiował filologię polską na UMCS i filozofię na KUL. Był członkiem Studenckiej Grupy Literackiej Samsara. Od 1981 roku jest redaktorem kwartalnika „Akcent”; od 1982 roku do 2000 roku kierował działem poezji. Debiutował wierszem w „Kulturze i Życiu” (1964). Został uhonorowany nagrodą poetycką im. Józefa Czechowicza za tomik wierszy pt. Przechowalnia bagażu (1981).

Czytaj więcej

Józef Czechowicz (1903–1939)

Czechowicz urodził się, tworzył i zmarł w Lublinie. O jego tragicznej śmierci przypomina pomnik stojący na placu Czechowicza. Do poety przyległa etykieta twórcy nostalgicznego oraz katastroficznego, tymczasem to również przywódca lubelskiej awangardy i cyganerii. Twórca Poematu o mieście Lublinie to poeta nowoczesny, którego twórczość silnie oddziaływała na następne pokolenia. Dotąd nieznana była jego twórczość dramatyczna, dziennikarska, translatorska, fotograficzna i pedagogiczna. Zapomniano również o Czechowiczu-regionaliście. Przede wszystkim jednak ten niedoceniony mistyfikator, geniusz oraz wizjoner o intrygującym życiorysie miał – pomimo przedwczesnej śmierci – niezwykle bogaty dorobek literacki.

Czytaj więcej

Andrzej Niewiadomski (ur. 1965)

Andrzej Niewiadomskipoeta, krytyk i historyk literatury.
Urodził się w Lidzbarku Warmińskim, gdzie ukończył szkołę średnią. Następnie studiował filologię polską w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktorat uzyskał w 1999 roku, habilitację w 2011.
Współzałożyciel i członek redakcji Kwartalnika Literackiego „Kresy” (1990–2010)1.
Debiutował w 1988 roku na łamach studenckiego pisma „Próba” (nr 2) oraz „Akcentu” (nr 2).
Dwukrotny laureat poetyckiej nagrody im. Józefa Czechowicza (1993 – Nagroda Młodych za tomik Panopticum i inne wiersze, 1995 – główna nagroda za tomik Niebylec. Wiersze i listy).
Tomik poetycki Tremo został nominowany do prestiżowej Nagrody Literackiej Gdynia 2010.
Mieszka w Lublinie.

 

Czytaj więcej

Anna Maria Goławska (ur. 1974)

Anna Maria Goławskapoetka, tłumaczka, podróżniczka.
Urodziła się w Parczewie, a wychowywała w Radzyniu Podlaskim. Tu ukończyła szkołę średnią. Następnie podjęła studia polonistyczne w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Debiutowała w „Akcencie” w 2002 roku.
Odbyła liczne podróże po Europie, szczególnie pokochała Italię. Mieszka na przemian w Lublinie i nieopodal Mińska Mazowieckiego.
 

Czytaj więcej

Wojciech Bonowicz (ur. 1967)

Wojciech Bonowiczpoeta, krytyk literacki, publicysta, felietonista.
Pochodzi z Oświęcimia, gdzie spędził dzieciństwo. W Krakowie podjął studia polonistyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim, założył rodzinę, nawiązał kontakty z redakcjami, napisał pierwsze utwory.
Obecnie jest stałym felietonistą „Tygodnika Powszechnego”, współpracuje z miesięcznikiem „Znak” i pismem mówionym „Gadający Pies”.
Opiekun merytoryczny Dni Tischnerowskich w Krakowie.
Laureat Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii poezji (2007), dwukrotnie (2002 i 2007) nominowany do nagrody Nike.
Wystąpił gościnnie na płytach zespołu Lesers Bend i Ep (autor piosenki Latający bohater).
Przygotowuje książkę Wojownik opartą na rozmowach z Wojciechem Waglewskim1.
Mieszka w Krakowie.
Obecne nazwisko było do 1993 roku jego pseudonimem literackim.

 

Czytaj więcej

Ludwik Stanisław Liciński (1874–1908)

Ludwik Stanisław Licińskipseudonim Licyniuszpoeta, prozaik, etnograf urodził się w Lubartowie, a wychowywał w Kamionce.
W 1900 roku krótko studiował filozofię w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Prowadził tryb życia charakterystyczny dla ówczesnej bohemy – często na granicy śmierci głodowej. Wcześnie nabawił się gruźlicy, która to stała się przyczyną jego śmierci.
W czasie pobytu w Warszawie zbliżył się do kręgów ówczesnej lewicy. Uczestniczył w pracach Uniwersytetu Latającego. Poznał Zofię Nałkowską, Janusza Korczaka, Lucjana Rygiera, Ludwika Krzywickiego i innych.
Debiutował cyklem wierszy pt. Z motywów sielskich w 1900 roku.
W 1905 roku opublikował w „Wiśle” materiały etnograficzne o powiecie lubartowskim.
Współpracował z SDKPiL (Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy).
Zmarł w 1908 roku w Otwocku.

 

Czytaj więcej

Mariusz Grzebalski (ur. 1969)

Mariusz Grzebalskipoeta, redaktor, wydawca.
Urodził się w Łodzi. Szkołę średnią ukończył w Poznaniu, gdzie następnie studiował filozofię i filologię polską w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W mieście tym odniósł pierwsze sukcesy literackie – był laureatem Nagrody Literackiej im. Kazimiery Iłłakowiczówny (za tomik Negatyw, 1994); redaktorem naczelnym dwutygodnika literackiego „Nowy Nurt” oraz artzina „Już Jest Jutro”.
Ponadto otrzymał m.in. nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek za wiersze z tomu Ulica Gnostycka (1997), nagrodę Ericha Burdy (2001) i Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych (2001).
Tomik Graffiti (2001) był jego pierwszą książką, która ukazała się w przekładzie na język niemiecki w Austrii.
Obecnie pracuje jako redaktor „Dodatku Literackiego” Nagrody Literackiej Gdynia, Wielkopolskiej Biblioteki Poezji i Biblioteki Poezji Współczesnej.
Mieszka w Dąbrówce koło Poznania.

 

Czytaj więcej

Ryszard Krynicki (ur. 1943)

 

Poeta, wydawca, tłumacz. Jeden z najwybitniejszych twórców współczesnej poezji polskiej. Obok Adama Zagajewskiego, Ewy Lipskiej, Juliana Kornhausera, Stanisława Barańczaka, wymieniany wśród czołowych poetów pokolenia 1968 (zwanego Nową Falą). Twórca związany z działalnością opozycyjną, objęty zakazem druku w okresie PRL. Laureat wielu prestiżowych nagród.

Czytaj więcej

Alfred Wierzbicki – felietony

Trzy felietony Alfreda M. Wierzbickiego – Zaułek HartwigówList do Henia oraz Misterium dzwonu. Felietony pochodzą z pochodzą ze zbioru ...na ziemi w lublinie... Felietony społeczno-kulturalne, wyd. Norbertinum, Lublin 2008. Wszytskie są ściśle związane z działaniami podejmowanymi przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Czytaj więcej