Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Paulina Jaworowska (koniec XIX wieku)

Paulina Jaworowska – jedna z kobiet, które w historii lubelskiej fotografii odegrały istotną rolę – jest postacią mało rozpoznaną. Ok. 1890 roku prowadziła atelier przy ul. Kapucyńskiej 172 w Lublinie1.

Czytaj więcej

Wiktoria Sierocińska (XIX/XX wiek)

Wiktoria Sierocińska, z d. Kościanowska – właścicielka jednego z najpopularniejszych lubelskich atelier1. Dokumentalistka Lublina i regionu, zdobywczyni srebrnego dużego medalu na Wystawie Przemysłowo­-Rolniczej w Lublinie w 1901 roku. Dokumentalistka, portrecistka, autorka fotografii reprodukowanych w przewodnikach i na kartach pocztowych początku XX wieku.

Czytaj więcej

Stanisław Zawadzki (1863–1943)

Stanisław Zawadzki – pracownik zakładu „A. Stepanoff”, w latach 1905­–1921 właściciel atelier „St. Zawadzki” przy ulicy Kościuszki 21. Od ok. 1925 roku współwłaściciel atelier „St. Zawadzki i L. Radzikowski i S­ka” w podwórzu Hotelu Europejskiego2.

Czytaj więcej

Eliasz Funk (1886–ok. 1942)

Eliasz Funk, fotograf żydowskiego pochodzenia, urodził się 18 października 1886 roku1. W okresie międzywojennym prowadził atelier Bernardi przy ulicy Krakowskie Przedmieście 60. Przejął go po Urichu (Uriaszu) Szeftelu, który prowadził tu atelier na początku XX wieku.

 

Czytaj więcej

Kazimierz Wierucki

Kazimierz Wierucki w okresie międzywojennym prowadził atelier przy ulicy Krakowskie Przedmieście 66. Uprawiał fotografię w formacie tradycyjnym, zarówno tę atelierową, jak i pozazakładową, jednak najbardziej znany jest jako dokumentalista ulicy.

 

Czytaj więcej

Roman Samojedny

Roman Samojedny (Samojeden) – znany lubelski fotograf zawodowy, właściciel atelier „Zofia” przy Krakowskim Przedmieściu 39, członek Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego.


 

Czytaj więcej

Szaja Mamet (1900–ok. 1942)

Szaja Mamet – fotograf, właściciel atelier, jeden z pierwszych członków Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. Bliżej znany jest z działalności pozazakładowej.

 

Czytaj więcej

Stanisław Szramowicz

Stanisław Szramowicz – fotograf, właściciel zakładu przy ulicy Lubartowskiej 3. Po Zygmuncie Dobkiewiczu kolejny prezes Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. Odznaczony medalem 10-lecia Polski Ludowej.

 

Czytaj więcej

Henryk Filipowicz (1842–po 1915)

Henryk Filipowicz to jedna z najciekawszych postaci związanych z historią lubelskiej fotografii. Wszechstronnie uzdolniony i eksperymentujący artysta malarz, który związał się z fotografią i bronił jej autonomii w świecie artystycznym. Znany teoretyk i filozof fotografii. Rysownik, rzeźbiarz i podróżnik. Właściciel zakładów fotograficznych w Warszawie i Tbilisi.

 

Czytaj więcej

Andrzej Brzeziński (1944–2008)

Andrzej Brzeziński – urodził się w 1944 roku w Lublinie, zmarł w 2008 roku w Warszawie. Niemal całe dorosłe życie spędził w Warszawie. Wielokrotnie jednak wspominał, że jego rodzina była związana z ziemią lubelską.

 

Czytaj więcej