Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Instytucje kulturalne w Bramie Grodzkiej 1945–1992 – kalendarium

W okresie powojennym Brama Grodzka została przekazana przez Ministerstwo Skarbu Zarządowi Miejskiemu, jako „opuszczone mienie pożydowskie”. Władze miasta szybko uzyskały fundusze na jej odbudowę, która została zrealizowana według projektu sporządzonego przez inż. Zamorskiego. W trakcie prac zlikwidowano wcześniejsze podziały traktowe i utworzono jedno duże pomieszczenie na piętrze, z czasem przekształcone na salę widowiskową. Sala została nakryta nowym stropem żelbetowym z kasetonami. Ponadto sklepy w Bramie funkcjonalnie zostały od niej oderwane i włączone w program użytkowy sąsiednich kamienic. W 1954 roku odrestaurowano fasadę, co zakończyło remont. Brama była już gotowa, na przyjęcie swoich nowych mieszkańców.

Czytaj więcej

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie

Głównym celem Towarzystwa, które zostało powołane w 1964 roku, jest upowszechnianie sztuk plastycznych i budzenie w społeczeństwie zainteresowania sztuką. Jego członkowie, to sympatycy i twórcy sztuki, którzy w większości zajmują się sztuką nieprofesjonalnie. Osoby w różnym wieku i różnych profesji łączy jedno – umiłowanie sztuki.

 

Czytaj więcej

Towarzystwo Kultury Teatralnej

Towarzystwo Kultury Teatralnej (TKT) jest stowarzyszeniem ludzi uznających teatr za istotną wartość życia społecznego oraz uczestniczących w twórczości i edukacji teatralnej.
Dzięki działalności lubelskiego oddziału TKT wiele osób i środowisk związanych z amatorskim ruchem teatralnym w Lublinie i regionie otrzymało dla swojej działalności profesjonalne wsparcie merytoryczne i instytucjonalne.

 

Czytaj więcej

Scena Ruchu

Teatr prywatny, powołany do życia w 1988 roku przez dwójkę aktorów Teatru Wizji i Ruchu – Mirosława Olszówkę i Małgorzatę Mazurkiewicz. Poprzez wykorzystanie różnych technik ruchu, plastyki, światła i muzyki nadali swemu teatrowi własny, niepowtarzalny charakter. Zagrali setki przedstawień w kraju i za granicą.

 

Czytaj więcej

Stowarzyszenie Teatralne „Gardzienice”

Zanim Włodzimierz Staniewski stał się jednym z najbardziej oryginalnych twórców teatralnych, a Gardzienice jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na polskiej mapie teatralnej, musiał zmierzyć się trudnym wyzwaniem budowania działalności teatralnej od podstaw oraz odnaleźć swoje miejsce w Lublinie i Gardzienicach. Poszukiwania te zawiodły go m.in. do Bramy Grodzkiej.

 

Czytaj więcej