Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Park Ludowy w Lublinie

Park Ludowy w Lublinie

Park miejski położony jest w centralnej części Lublina na południe od Starego Miasta, w dolinie rzeki Bystrzycy. Granice parku wyznaczają od wschodu aleja Józefa Piłsudskiego i Aleje Zygmuntowskie, od południa ulica Młyńska, ulica Dworcowa oraz ulica Nadłączna. Od strony północnej park graniczy z rzeką Bystrzycą, a od strony zachodniej sąsiaduje z terenami po byłej cukrowni „Lublin”. Obiekt powstał w latach 1950–1957, na podmokłych terenach położonych nad Bystrzycą, w dzielnicy Za Cukrownią.

 

Czytaj więcej

Złota 6 w Lublinie

W XVI-wiecznych dokumentach kamienica Złota 6 wymieniana jest jako dwa odrębne obiekty. Na początku XVIII wieku obie kamienice, poważnie zdewastowane, połączył w jedną całość Izydor Micowski.

 

 

Czytaj więcej

Złota 5 w Lublinie

Pierwsze wzmianki na temat kamienicy Złota 5 pojawiły się w 1518 roku. W latach 1730-1736 w budynku funkcjonował szpital, prowadzony przez siostry miłosierdzia.

 

 

Czytaj więcej

Archidiakońska 9 w Lublinie

Pierwsze wzmianki na temat Kamienicy przy ulicy Archidiakońskiej 9 pochodzą z 1459 roku. Przez lata budynek był przedmiotem sporu pomiędzy Radą Miejską a lubelskimi duchownymi.

 

Czytaj więcej