Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ogród Saski w Lublinie

Ogród Saski w Lublinie – park miejski przy Alejach Racławickich w Lublinie, założony według projektu inż. Feliksa Bieczyńskiego w 1837 roku, w stylu angielskim. Nazwa, użyta po raz pierwszy w 1860 roku, nawiązywała do Ogrodu Saskiego w Warszawie.

 

Czytaj więcej

Plac Wolności w Lublinie

Historia placu Wolności związana jest z rozwojem lubelskiej sieci wodociągowej. Najsłynniejszym ze znajdujących się na nim obiektów była wieża ciśnień, której nadano oryginalną formę gotyckiej baszty. Wieżę, zniszczoną w czasie II wojny światowej, upamiętnia stojąca na jej miejscu fontanna.

Czytaj więcej

Plac Litewski w Lublinie

Plac Litewski w Lublinie

Plac, którego obecna nazwa stała się popularna dopiero w latach 20. XIX wieku, jest ważnym miejscem nie tylko w historii Lublina, ale też całego kraju.

Czytaj więcej

Plac Władysława Łokietka w Lublinie

Plac Władysława Łokietka w Lublinie

Plac Władysława Łokietka w momencie swego powstania znajdował się u wrót miasta i pełnił funkcję placu targowego. Jego początki sięgają 1611 roku, kiedy to król Zygmunt III zgodził się na likwidację wałów i zasypanie fos przed Bramą Krakowską. Burzliwą historię placu odzwierciedlają liczne zmiany wyglądu i funkcji elementów zabudowy.

Czytaj więcej

Wieża Trynitarska w Lublinie

Wieża Trynitarska w Lublinie

Wieża Trynitarska jest najwyższym punktem zabudowy staromiejskiej Lublina. Została wzniesiona w 1693 roku w miejscu dawnej furty miejskiej jako dzwonnica. Dzisiejszy wygląd zawdzięcza przebudowie z 1819 roku, a jej nazwa pochodzi od zakonu trynitarzy, którzy rezydowali w budynkach pojezuickich w latach 1781–1814.

Czytaj więcej

Archikatedra lubelska

Archikatedra lubelska

Archikatedra pw. św. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, dawny kościół jezuitów w Lublinie

Kościół został konsekrowany w 1604 roku. Jest jednym z pierwszych barokowych budynków wzniesionych poza Włochami. W drugiej połowie XVIII wieku, po kasacie zakonu jezuitów, kościół popadł w ruinę. W pierwszej połowie XIX wieku zostały przeprowadzone prace restauracyjne. W 1823 roku kościół został podniesiony do rangi katedry.

Czytaj więcej

Plac katedralny w Lublinie

Plac katedralny w Lublinie

Plac katedralny, pełniący obecnie funkcję parkingu przed archikatedrą lubelską, był w przeszłości zabudowany kompleksem budowli kolegium jezuickiego. Spośród tych budowli, do dziś istnieje kościół – obecnie archikatedra pw. śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty – fragment kolegium, który zajmuje Archiwum Państwowe oraz nadbudowana nad bramą kolegium Wieża Trynitarska, w której dziś znajduje się Muzeum Archidiecezjalne.

Czytaj więcej