Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego (seminaryjny) w Lublinie

Wzniesiony w początkach XVIII wieku i wielokrotnie rozbudowywany zespół klasztorny misjonarzy, pełniący obecnie funkcję Metropolitalnego Seminarium Duchownego, położony jest na Żmigrodzie, na południe od Starego Miasta. Należy do najciekawszych realizacji sakralnych pierwszej ćwierci XVIII wieku w Polsce i jest najwybitniejszym dziełem tego okresu zachowanym w Lublinie.

 

Czytaj więcej

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej (pobrygidkowski) w Lublinie

Kościół pobrygidkowski (popularnie zwany powizytkowskim) pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Lublinie, wznoszony w latach 1412–1426, zbudowano w celu upamiętnienia zwycięstwa Władysława Jagiełły nad Krzyżakami w bitwie pod Grunwaldem. Pierwotna, gotycka bryła kościoła zachowała się do dzisiaj bez znaczniejszych zmian, mimo kilkukrotnych pożarów i rabunków. Od strony południowej przylegają do kościoła zabudowania klasztorne przebudowane w XVII wieku.

 

Czytaj więcej

Kościół pw. św. Piotra w Lublinie

Dawny kościół pw. św. Piotra i klasztor bernardynek w Lublinie, obecnie klasztor jezuitów

Kościół i klasztor bernardynek w Lublinie został zlokalizowany na tzw. Korcachpoza murami średniowiecznego miasta, przy placu pełniącym wówczas funkcje targowe. Murowany kościół, wybudowany w latach 1636–1658, pierwotnie reprezentował architekturę tzw. typu lubelskiego.


 

Czytaj więcej

Kaplica na cmentarzu przy ulicy Unickiej w Lublinie

Kaplica przedpogrzebowa na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Unickiej w Lublinie, obecnie kościół parafialny pw. Najświętszego Zbawiciela

Budowa kaplicy była związana z lokalizacją nowego cmentarza rzymskokatolickiego przy ulicy Unickiej w Lublinie. Kaplicę wzniesiono w latach 1934–1935 według projektu lubelskiego architekta Aleksandra Gruchalskiego. Obecnie budynek pełni funkcję kościoła parafialnego.
 

Czytaj więcej