Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Potop szwedzki w Lublinie 1655–1667

W 1655 roku Szwedzi zaatakowali ziemie Rzeczypospolitej. Armia szwedzka pod dowództwem feldmarszałka Wittenberga wkroczyła w granice Polski 21 lipca 1655 roku. Wojska koronne i litewskie, pod dowództwem swych hetmanów, podpisały akt kapitulacji i poddały się Szwedom. Król Jan Kazimierz schronił się na Śląsku. Wkrótce jednak, wskutek najazdu wojsk szwedzkich na klasztor jasnogórski, zrodził się w kraju ruch oporu. Lubelszczyzna stała się jego centrum.

 

Czytaj więcej