Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Mapa dźwiękowa Lublina

Mapa dźwiękowa Lublina

Mapa dźwiękowa Lublina jest elementem projektu “Opowieści o dzielnicach Lublina”. Mapa ma na celu upowszechnienie zarejestrowanych podczas projektu dźwięków składających się na krajobraz dźwiękowy Lublina. Krajobraz ten budują dźwięki charakterystyczne dla danego miejsca (w literaturze tamatu określane jako “soundmarks”): konkretnego punktu na mapie - obiektu, jego wnętrza albo jego otoczenia, ulicy, a nawet całego obszaru, np. dzielnicy. Na mapie umieszczono dźwięki, które w najbardziej rzeczywisty sposób oddają atmosferę dźwiękową Lublina.

Czytaj więcej