Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Julia Hartwig – życiorys

Poetka, pisarka, eseistka, tłumaczka z języka francuskiego i angielskiego, autorka wielu tomów poetyckich, wstępów do albumów Edwarda Hartwiga, książek dla dzieci.

 

Czytaj więcej

Julia Hartwig – wiersze o Lublinie

Julia Hartwig podpisuje tomiki poetyckie
podczas uroczystości
wręczenia nagrody Kamień. 2009 rok.
Fot. Joanna Zętar
Motyw rodzinnego miasta pojawia w wielu utworach Julii Hartwig.
 
Elegia lubelska jest najbardziej znanym i najczęściej cytowanym w kontekście Lublina utworem poetki.

Wiersz Niepotrzebne skreślić dotyczy całej rodziny Hartwigów, Przywoływanie Julia Hartwig poświęciła matce, Marii, natomiast Na cześć moich braci, Pamięci W. i Siostra rodzeństwu.
 

Utwór Koleżanki ściśle dotyczy szkolnych lat poetki.

W wierszach Elegia lubelska, Odwiedziny, Pamięci Czechowicza pojawia się postać Józefa Czechowicza.

W 2009 roku z okazji nadania poetce Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublina oraz z okazji przynania jej nagrody Kamień, oraz w 2011 roku z okazji 90. rocznicy urodzin Julii Hartwig, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” wydał okolicznościowe tomiki wierszy zatytułowane Powroty. Tomik zawiera „lubelskie” wiersze Julii Hartwig: Elegia lubelska, Niepotrzebne skreślić, Przywoływanie, Na cześć moich braci, Pamięci W., Siostra, Koleżanki, W drodze, Lublin 1946, Victoria, Odwiedziny, Pamięci Czechowicza, Powrót do domu dzieciństwa, oraz wiersz *** [Mówi akacja z dzieciństwa].

 

 

Przeczytaj >>> tom wierszy Powroty edycja z 2009 roku

Przeczytaj >>> tom wierszy Powroty edycja z 2011 roku


Przeczytaj >>> wydawnictwo Zaułek Hartwigów z wierszami Julii Hartwig i esejem Radość z Zaułka

 

 

Posłuchaj >>> Julii Hartwig czytającej swoje wiersze: Koleżanki, Napiętnowanie jesieni

 

Posłuchaj >>> wiersza Julii Hartwig Elegia lubelska w interpretacji Witolda Dąbrowskiego

 

Obejrzyj >>> fragment spotkania Misterium Wiersza, podczas którego Julia Hartwig czytała swoje wiersze. Misterium Wiersza odbyło się podczas Festiwalu Miasto Poezji w 2012 roku

 

 

 

Czytaj więcej

Julia Hartwig – rodzina

Rodzina Hartwigów w Ogrodzie Saskim
Od lewej: Julia, Walenty, Helena (żona Edwarda), Edward, Ludwik, Zofia, Władysław (mąż Zofii), Helena.
Zdjęcie ze zbiorów Ewy Hartwig-Fijałkowskiej

 

 

Rodzina Julii Hartwig trafiła do Lublina po 1918 roku, po rewolucji bolszewickiej. Julia Hartwig urodziła się jako najmłodsze dziecko Marii i Ludwika Hartwigów. Miała czwórkę rodzeństwa – siostry: Helenę i Zofię oraz braci: Walentego i Edwarda.

Czytaj >>> historię rodziny Hartwigów opisaną w eseju Radość z Zaułka

Czytaj i słuchaj >>> wspomnień Julii Hartwig o rodzinie zarejestrowanych w ramach programu Historia Mówiona

 

Czytaj więcej

Julia Hartwig – Lublin

Julia Hartwig w Zaułku Hartwigów w Lublinie. Fot. Joanna Zętar

 

 

Julia Hartwig urodziła się w Lublinie. Jej rodzina mieszkała początkowo w kamienicy przy ulicy Staszica 2. Następnie, po wielokrotnych przenosinach, na ulicy Narutowicza 23.
 

 

Najbardziej znanym adresem kojarzonym z rodziną Hartwigów był adres podwórka pomiędzy ulicami Peowiaków 2 (dawniej Szpitalna 2) i Narutowicza 19. W tym miejscu znajdował się słynny zakład fotograficzny Hartwigów – początkowo prowadzony przez Ludwika Hartwiga, a następnie przejęty przed Edwarda Hartwiga.

 

Julia Hartwig przebywała w Lublinie do zakończenia II wojny światowej. Następnie przeniosła się do Warszawy. Jednak mieszkając w Warszawie, wielokrotnie powracała do miasta rodzinnego. Okazją były spotkania autorskie, promocje książek, festiwale poetyckie.

Czytaj więcej >>> o wizytach Julii Hartwig w Lublinie

Jedna z takich wizyt miała miejsce 5 listopada 2004 roku. Julia Hartwig wraz z innymi członkami rodziny, m.in. bratanicami: Ewą Hartwig-Fijałkowską i Danutą Saulewicz, uczestniczyła w uroczystościach związanych z otwarciem Zaułka Hartwigów. Zaułek to przejście pomiędzy ulicą Kowalską a placem Rybnym, którego nazwa upamiętnia wszystkich członków lubelskiej rodziny Hartwigów.

Czytaj więcej>>> w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodka – Teatr NN”

 

Julia Hartwig i Piotr Kowalczyk podczas uroczystości
nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublina.
2009 rok. Fot. Piotr Sztajdel

 

Rada Miasta Lublina w 2009 roku uhonorowała Julię Hartwig tytułem Honorowego Obywatela Miasta Lublina. Wizyta Julii Hartwig w Lublinie była połączona z wręczeniem poetce nagrody Kamień przyznawanej przez Festiwal Miasto Poezji organizowany przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.


Czytaj więcej >>> w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

Obejrzyj >>> galerię zdjęć z uroczystości nadania Julii Hartwig Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublina

Obejrzyj >>> galerię zdjęć z uroczystości wręczenia Julii Hartwig nagrody Kamień

 

 
 

 

 

Czytaj więcej

Julia Hartwig (1921-2017)

Julia Hartwig podczas wizyty w Lublinie w 2006 roku.
Fot. Joanna Zętar

 

Julia Hartwig – jedna z najbardziej uznanych współczesnych polskich poetek, także pisarka, eseistka, tłumaczka z języka francuskiego i angielskiego, autorka wstępów do albumów Edwarda Hartwiga.
 

Julia Hartwig urodziła się 14 sierpnia 1921 roku w Lublinie. Tutaj ukończyła szkołę podstawową i średnią, w 1939 roku zdała egzamin maturalny. W Lublinie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, rozpoczęła studia, następnie przeniosła się do Warszawy. Wielokrotnie przebywała za granicą, gdzie kontynuowała pracę literacką, pisząc własne utwory poetyckie, a także pracując nad przekładami, między innymi z literatury francuskiej.

 

Czytaj >>> życiorys Julii Hartwig

 

Poetka ma w dorobku ponad 25 tomów wierszy, jest także autorką szkiców, felietonów, poematów prozą, monografii pisarzy i poetów, z których za najważniejszą uważa się monografię poświęconą Apollinaire'owi.

 

Czytaj >>> wykaz tomów poetyckich, szkiców, poematów prozą, reportaży, dzienników podróży, tłumaczeń i monografii autorstwa Julii Hartwig

 

Czytaj więcej