Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Analiza reportaży Zdzisława Kazimierczuka „Pożegnanie Taboru”

„Pożegnanie taboru” to zbiór reportaży opisujących losy polskich Cyganów, ich wędrówki, próby osiedlenia z okresu Polski Ludowej. Początkowo Zdzisław Kazimierczuk drukował reportaże o Cyganach w „Sztandarze Ludu”, z czasem jednak postanowił wydać książkę o polskich Romach. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Lubelskiego w 1968 roku w Lublinie.
Opisuje losy Cyganów na terenie Lubelszczyzny jako społeczności oraz losy poszczególnych jednostek. Opowiada o sposobie życia Cyganów, obyczajach, tradycji, reakcjach ludzi na tę grupę społeczną. To także opis cygańskich biesiad, miłości, zazdrości, zdrady. „Jest Cyganów na kuli ziemskiej zaledwie pięć milionów, mimo to znani są w każdym niemal kraju. Swoje istnienie obwieścili światu okrągłe tysiąc lat temu”.
Poniżej analiza kilku tekstów ze zbioru: Cygańska balladaMuzykanci, kuglarze i złodziejeUrodzony w poniedziałekMożesz grać, Cyganie.

Czytaj więcej

Adam Wiesław Kulik

Poeta, prozaik, reporter, dziennikarz, twórca programów telewizyjnych.

Autor dwóch awangardowych, afabularnych powieści: Lot (1985) i Gra (1993), trzech tomów poetyckich: Pejzaże z Panem Lemonem, Piołunny raj i Ziemie pulsujące, książki reporterskiej Droga na południe(2002), historycznych esejów Miasta Polskie. Najpiękniejsze zespoły zabytkowe (2007), wspomnieniowej książki Leśmian, Leśmian…(2008), oraz zbioru opowiadań Czas Hieny (2011).

Od 1991 roku dziennikarz Lubelskiego Ośrodka TVP, zrealizował blisko 300 filmów dokumentalnych, reportaży oraz felietonów.  

Czytaj więcej

Reportaż lubelski

Lublin potrafił - i potrafi do dzisiaj - fascynować ludzi pióra. Mimo że prowincjonalny i mało dynamiczny - to właśnie tu można znaleźć wspaniałe osobowości, dotknąć spraw mających uniwersalny charakter czy odkryć zapomniane historie. Reportażyści pokazują nam Lublin nieznany - czy to poprzez pryzmat zawiłości losów mieszkańców jednej kamienicy, czy też przez przestrzenie miasta, charakterystyczne miejsca, gdzie toczy się codzienne życie.
Z jednej strony otrzymujemy więc obraz Lublina wielokulturowego, barwnego, magicznego, tętniącego życiem. Z drugiej zaś, wyłania się nam miasto „naznaczone piętnem” - piętnem Zagłady i zniszczenia. Za każdym razem jednak jest to Lublin aktualny, bliski i PRAWDZIWY. 

 

Zobacz także: Dziennikarze i reportażyści lubelscy >>
                       Radiowy reportaż lubelski >>
                       Ludzie lubelskiego radia >> 

 

Czytaj więcej

„Kamena” (1933–1939, 1945-1993)

Miesięcznik literacki. Ukazywał się od września 1933 roku. Wydawcą był Zenon Waśniewski. Redaktorem naczelnym był Kazimierz Andrzej Jaworski. Czasopismo zostało wznowione po wojnie w 1946 roku.

 

 

Czytaj więcej